• Raport z debiutu - Auxilia 

Nazwa spółki: AUXILIA S.A.                                                              

 

Rok założenia: 2003

Strona www: www.auxilia.pl

 

Data debiutu: 22 stycznia 2016 r.

Sektor: Usługi finansowe

Ticker: AUX

 

Opis działalności: Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. działa na rynku odszkodowawczym, w segmencie premium, skupiając się na najpoważniejszych wypadkach (ciężkie obrażenia lub śmierć), które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. AUXILIA S.A. jest jednostką dominującą Grupy, w której Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną. Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

 

Kapitalizacja: 47 921 179,00 zł*

Wielkość oferty: 1.200.000,00 zł**

Koszty emisji: 0,00 zł

Przychody za 2014 r.: 6 554 458,07 zł

Zysk netto za 2013 r.: -201 017,31 zł

Kapitał własny: 14 802 474,85 zł

Cena/Zysk: -

Cena/Wartość księgowa:  2,14

* wg kursu zamknięcia na debiucie

**wartość sprzedaży 160.000 akcji serii A po cenie 7,00 zł w ostatniej ofercie prywatnej poprzedzającej złożenie wniosku o wprowadzenie do ASO części akcji serii A

 

Kurs odniesienia: 7,00 zł

Kurs otwarcia: 8,87 zł

Kurs zamknięcia: 10,58 zł  

Wolumen obrotu: 21 493 szt.

Autoryzowany Doradca: Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Marcin Groński 50,49% / 58,12%

Bartosz Boberski 12,45% / 10,54%

Marcin Nowicki 9,89% / 8,37%

Free float 27,17% / 22,97%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory