• Statystyka rynku w okresie od 7 grudnia 2015 r. roku do 3 stycznia 2016 r.© Minerva Studio - Fotolia.com

NCIndex na zamknięciu w dniu 30 grudnia 2015 r. osiągnął poziom 278,37 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 1,51%. NCIndex 30 spadł w tym okresie nieznacznie mniej, bo o 1,21%. Dla porównania indeksy głównego parkietu warszawskiej giełdy zanotowały następujące dynamiki: o 1,91% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 0,48%, natomiast WIG20 stracił 0,49%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie spadł o 2,37%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 96,73 mln zł, co świadczy o niższej o 26,07% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 130,85 mln zł.

 

NCIndex

Rys. 1. Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 września 2014 r. – 30 grudnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 136 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 64 spółek pozostały bez zmian, natomiast 217 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Kampa S.A. – na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do publicznej wiadomości informacje z danego okresu;
  • Black Pearl Capital S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja w EBI raportu bieżącego w przedmiocie zwołania NWZA Spółki wraz z projektami uchwał;
  • EUROSYSTEM S.A. - na wzrost ceny akcji nie miały wpływu żadne przekazywane do publicznej wiadomości informacje z danego okresu.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

KAMPA

828,57

BPC

257,14

ERS

121,43

BPI

100,00

MBPARTNER

100,00

MGAMES

66,67

MGMSYS

57,00

PROMISE

56,25

GLOBALTR

50,00

PLAYMAKER

50,00

PILAB

49,31

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: oraz SoftBlue S.A., Europejski Fundusz Energii S.A., Vivid Games S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys, zł)

SOFTBLUE

16 320,64

EFENERGII

15 995,46

VIVID

5 968,06

ONICO

5 161,98

BORUTA

3 463,48

FARM51

3 456,16

CLOUD

2 985,31

FLYPL

2 682,38

BLOOBER

2 457,84

PILAB

2 141,21

ERNE

1 933,83

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Europejski Fundusz Energii S.A. - w raporcie EBI 37/2015 Zarząd Emitenta zajął stanowisko, iż w jego opinii nie zaszły fundamentalne przesłanki do spadku wyceny Spółki.
  • ASSETUS S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do publicznej wiadomości informacje z danego okresu;
  • MARSOFT S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do publicznej wiadomości informacje z danego okresu.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 7 grudnia – 30 grudnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

EFENERGII

-66,67

ASSETUS

-61,86

MARSOFT

-57,41

M4B

-57,14

BLUETAX

-50,00

SPC

-50,00

POLTRONIC

-47,37

AIRMARKET

-46,24

IPODS

-43,86

PLANETSOF

-42,86

ADVOCULAR

-41,29

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory