• Raport z debiutu - SOFTBLUE S.A.© agsandrew - Fotolia.com

Nazwa spółki: SOFTBLUE S.A.   

 

Rok założenia: 2003

Strona www: www.softblue.pl

 

Data debiutu: 17 grudnia 2015 r.

Sektor: technologie

Ticker: SBE

 

Opis działalności: Emitent zajmuje się komercjalizacją badań i projektów naukowych. Świadczy również usługi z zakresu doradztwa gospodarczo-biznesowego oraz projektuje systemy informatyczne. W 2012 r. zespół SOFTBLUE S.A. poszerzył się o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, skupiający się na trzech obszarach: biotechnologii, teleinformatyce i programowaniu.

 

Kapitalizacja: 106.247.625,00 zł

Wartość oferty: 10.000.000,00 zł

Koszty emisji: 34.000,00 zł/0,34%*

Przychody za 2014 r.: 5.018.875,96 zł

Zysk netto za 2014 r.: 164.844,34 zł

Kapitał własny: 1.318.296,23 zł

Cena/Zysk: 269,00**

Cena/Wartość księgowa: 33,64**

*udział w wartości oferty

**wg ceny emisyjnej akcji serii B

 

Kurs odniesienia: 2,50 zł

Kurs otwarcia: 3,70 zł

Kurs zamknięcia: 5,99 zł

Wolumen obrotu: 368 690

Autoryzowany Doradca: Platinium Investment sp. z o.o.

Animator: DM BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:     

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Michał Kierul 61,96% / 61,96%

Tomasz Kierul 15,49% / 15,49%

Free float 22,55% / 22,55%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory