• Statystyka rynku za okres od 9 listopada do 4 grudnia 2015 r.© Minerva Studio - Fotolia.com

NCIndex na zamknięciu w dniu 4 grudnia 2015 r. osiągnął poziom 282,65 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 5,42%. NCIndex 30 spadł w tym okresie jeszcze bardziej, bo o 9,52%.

 

W podobny sposób zachowywały się pozostałe indeksy warszawskiej giełdy, ponieważ o 5,01% niższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 spadły o 3,39%, natomiast WIG20 stracił 7,50%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie również spadł, ale znacząco mniej, tj. 0,35%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 130,85 mln zł, co świadczy o niższej o 32,20% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 192,99 mln zł.

 

Notowania NC Index

Rys. 1. Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 września 2014 r. – 4 grudnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu

Rys. 2. Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 6 listopada – 4 grudnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 124 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań, kursy 57 spółek pozostały bez zmian, natomiast 239 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Lauren Peso S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki mogły mieć wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za III kw. 2015 r. oraz raport bieżący 19/2015 w przedmiocie otrzymania istotnego zamówienia;
  • MarSoft S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja w EBI raportu okresowego  za III kw. 2015 r.;
  • Rovita S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja w EBI raportu okresowego  za III kw. 2015 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 6 listopada – 4 grudnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

LAURENPES

225,00

MARSOFT

170,00

ROVITA

154,17

AIRMARKET

144,74

VIATRON

141,50

EGB

129,23

BLUETAX

100,00

PRESENT24

98,65

HFTGROUP

94,92

STARFIT

94,44

ERS

90,91

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Europejski Fundusz Energii S.A., Vivid Games S.A., oraz Boruta-Zachem S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 9 listopada – 4 grudnia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

EFENERGII

25 253,59

VIVID

11 668,81

BORUTA

11 032,40

FLYPL

7 882,02

FOREVEREN

6 317,46

11BIT

5 253,20

ERNE

4 348,78

BLOOBER

4 056,49

EC2

3 310,31

JUJUBEE

3 036,33

PLATIGE

2 370,70

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Europejski Fundusz Energii S.A. - na spadek ceny akcji Spółki mogły mieć wpływ informacje przekazywane przez Emitenta do systemu EBI;
  • TrophyResort Nyrt. – w raporcie EBI 37/2015 Zarząd Emitenta zajął stanowisko, iż w jego opinii nie zaszły fundamentalne przesłanki do spadku wyceny Spółki.
  • Grupa Jaguar S.A. – na spadek ceny akcji Spółki mogła mieć wpływ publikacja w EBI raportu okresowego  za III kw. 2015 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 6 listopada – 4 grudnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

EFENERGII

-74,51

TROPHYRES

-69,60

GRJAGUAR

-60,98

HEFAL

-60,87

SPC

-60,00

MARKA

-56,30

BLUMERANG

-50,32

GLOBALTR

-50,00

DORADCY24

-50,00

MBPARTNER

-50,00

ESPEROTIA

-50,00

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory