• Statystyka rynku© Minerva Studio - Fotolia.com

NCIndex na zamknięciu w dniu 6 listopada 2015 r. osiągnął poziom 298,85 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 4,87 %, co było jednak wartością niższą od dynamiki wzrostu na poziomie 9,07% wykazanej przez NCIndex30. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 192,97 mln zł, co świadczy o wyższej o 22,76% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 157,21 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 1,47% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 spadły o 2,00%, natomiast WIG20 stracił 5,76%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 4,83%.

 

 

Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2014 r. – 6 listopada 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 9 października – 6 listopada 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 185 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 74 spółek pozostały bez zmian, natomiast 167 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • InFra S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport EBI nr 16/2015 w przedmiocie podpisania umowy istotnej wartości;
  • Polska Grupa Przemysłowa POLONIT S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • Graphic S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 9 października – 6 listopada 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

INFRA

290,63

PGPPOLONI

281,82

GRAPHIC

268,18

MAGNIFICO

146,15

IPODS

145,83

EDISON

127,27

DEVORAN

125,00

PFH

106,90

DORADCY24

100,00

LIBERTY

100,00

BDF

89,99

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Fly.pl S.A., Vivid Games S.A., oraz Boruta-Zachem S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 12 października – 6 listopada 2015 r.

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

FLYPL

61 870,57

VIVID

14 850,66

BORUTA

11 789,59

FARM51

10 463,10

11BIT

8 168,27

BLOOBER

6 198,45

ERNE

6 064,03

JUJUBEE

5 036,17

01CYBATON

4 662,34

PRIME

3 976,60

FOREVEREN

3 057,79

 

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje;
  • Alfa Star S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ wcześniejsza utrata płynności finansowej Emitenta.
  • Tableo S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 6 października 2015 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 9 października – 6 listopada 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

FABRYKAKD

-65,00

ALFASTAR

-65,00

TABLEO

-50,77

TAXUSFUND

-50,00

GLGPHARMA

-42,86

BIOMAX

-42,11

EZO

-41,11

AERFINANC

-35,71

ABPOL

-35,71

MYSLAW

-34,48

EBC

-33,68

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory