• Dla wielu spółek NewConnect to za mało© shocky - Fotolia.com

Plany szybkiego przejścia na główny parkiet warszawskiej giełdy zapowiada wiele zarządów spółek debiutujących na rynku NewConnect. W praktyce sztuka ta udaje się wybranym. Bieżący rok ma szansę być rekordowy pod względem zmian rynku notowań.

 

Debiut dotychczasowego uczestnika NewConnect na rynku regulowanym, zarówno w oczach inwestorów, jak i emitentów, postrzegany jest jako awans, świadczący o dojrzałości spółki. Zarządy dobrze prosperujących podmiotów decydują się na zmianę rynku notowań, mając na uwadze szereg czynników, m. in. wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa (wynikający m. in. z bardziej restrykcyjnych obowiązków informacyjnych), potencjalnie większą rozpoznawalność (wynikającą z obecności na „prestiżowej” GPW), a także możliwy wzrost płynności papierów (szczególnie, jeśli przejściu towarzyszy emisja akcji). Warto tu również przytoczyć wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2015: akcje spółek z GPW cieszą się po prostu większym zainteresowaniem: w portfelu posiada je 75% inwestorów indywidualnych. W spółki z NewConnect inwestuje 27% badanych.

 

przejścia nc gpw

Opracowanie: PROFESCAPITAL na podstawie danych GPW.

 

Od czasu powstania NewConnect w 2007 r., na zmianę rynku notowań zdecydowało się łącznie 45 spółek. Początki były dość nieśmiałe – na pierwszy ogień poszły spółki MW Trade (2008 r.) i Centrum Klima (2009 r.), natomiast 2010 r. na GPW zadebiutowało już 8 dotychczasowych podmiotów z ASO. Jeżeli chodzi o rok bieżący, do dnia 10 listopada zaobserwowaliśmy dokładnie 10 przenosin.

 

Tabela: Debiuty spółek z NewConnect na GPW w 2015 r. (stan na 10.11.2015)

Spółka

data debiutu

kurs odniesienia (zł)

wartość nowej emisji (tys. zł)

wartość oferty tys. zł)

kurs po debiucie (zł)

zmiana na przejściu

kurs na dzień 10.11.15 (zł)

zmiana od dnia debiutu

Biomed-Lublin

2015-01-30

3,30

-

-

3,50

6,1%

3,09

-6,4%

Indata Software

2015-04-08

1,63

-

-

1,50

-8,0%

1,05

-35,6%

Izo-Blok

2015-04-24

96,70

-

-

100,95

4,4%

155,70

61,0%

Braster

2015-06-24

15,97

39 000

39 000

14,98

-6,2%

13,60

-14,8%

Esotiq & Henderson

2015-07-16

41,00

17 325

17 325

39,87

-2,8%

32,10

-21,7%

Sunex

2015-07-30

0,51

-

-

0,44

-13,7%

0,18*

-64,7%

Wind Mobile (od 26.10.15 Ailleron S.A.)

2015-09-25

8,00

5 850

10 686

8,10

1,3%

7,50

-6,3%

APS Energia

2015-10-08

4,95

7 785

7 785

4,97

0,4%

5,00

1,0%

Grodno

2015-10-09

5,45

-

-

5,70

4,6%

5,65

3,7%

Adiuvo Investments

2015-10-12

24,15

22 000

22 000

24,39

1,0%

29,69

22,9%

*kurs na dzień 28.10.15. Obrót zawieszony w dniach 29.10-10.11.15 w związku ze scaleniem akcji.

Opracowanie: PROFESCAPITAL na podstawie danych GPW.

 

W trwającym obecnie czwartym kwartale 2015 r. na rynku regulowanym zadebiutowały trzy podmioty. 8 października na GPW pierwszy raz notowane były papiery spółki APS Energia, producenta systemów zasilania awaryjnego – przenosinom towarzyszyła emisja papierów o wartości 7,8 mln zł. Dzień później, tym razem bez emisji, na GPW zadebiutowała Grodno S.A., zajmująca się dystrybucją materiałów elektrotechnicznych. 12 października notowania na główny parkiet przeniosła Adiuvo Investments, finansująca i komercjalizująca innowacyjne przedsięwzięcia biomedyczne. Przejściu towarzyszyła emisja akcji o wartości 22 mln zł.

 

Dziesięć przenosin w bieżącym roku (do dnia 10 listopada), to dokładnie tyle samo, ile miało miejsce w całym (rekordowym pod tym względem) 2014 r. (w czwartym kwartale 2014 r., podobnie jak w trwającym czwartym kwartale 2015 r., miały miejsce 3 debiuty). Czy w obecnym roku mamy zatem szansę na pobicie rekordu?

 

Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego[1], obecnie toczone jest postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych złożonych przez 9 spółek, z których część to podmioty znane już inwestorom z rynku NewConnect. Są wśród nich m. in. działająca w branży e-mail marketingu Sare S.A., krakowski deweloper Orion Investment, czy 11 bit studios, producent gier komputerowych (w tym popularnej This War Of Mine). Wniosek o zatwierdzenie prospektu złożyła także wielkoformatowa drukarnia cyfrowa Labo Print S.A. Szanse na pobicie rekordu są realne.

 

wykluczenia nc

Źródło: Raport o rynku NewConnect, GPW, maj 2015

 

Stosunkowo niskie bariery wejścia dla nowych emitentów, niska płynność obrotu oraz słaby poziom raportowania, przekładają się na niepewność, która sprawia, że rynek NewConnect często jest przedmiotem krytyki – w latach 2008-2014 19% wykluczeń z obrotu nastąpiło z powodu upadłości, natomiast 30 % ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa obrotu, m. in. wskutek niedotrzymania przez emitentów obowiązków informacyjnych. Z drugiej strony istnieje grono 45 spółek, które swą ambicję zdążyły przekuć na faktyczne osiągnięcia biznesowe i z sukcesem zakończyły proces „inkubacji”. Dla nich NewConnect stanowił szansę oraz przedsionek do głównego parkietu warszawskiej giełdy.

 

Pozostaje mieć nadzieję, że liczba spółek, które pierwsze kroki na rynku publicznym stawiały właśnie na NewConnect przenoszących się na rynek główny GPW, będzie rosła. Wprawdzie dla emitentów wiąże się to dodatkowymi kosztami przejścia związanymi np. z koniecznością sporządzenia prospektu emisyjnego, zmianą standardów rachunkowości lub promocją medialną (przy jednoczesnym zaangażowaniu domów maklerskich, biegłych rewidentów, agencji relacji inwestorskich), jednak wzrost przejrzystości i zaufania, wynikający przede wszystkim z bardziej restrykcyjnych wymogów w dziedzinie obowiązków informacyjnych i raportowania, powinien być dla nich wystarczającą rekompensatą. Jest także elementem, na którym szczególnie zależy najbardziej zainteresowanym – inwestorom, których decyzje mają kluczowy wpływ na wycenę spółek, i którzy entuzjastycznie przyjmują każdy akt przejścia z NewConnect na GPW, świadczący o tym, że biznes, któremu zaufali – bądź skłonni są zaufać – ma się dobrze.

 

Opracowanie:

 

PROFESCAPITAL

 


[1]http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/PODMIOTY_rynku/Podmioty_rynku_kapitalowego/Przebieg_postepowan_administracyjnych.html