• Problemy spółek z GPW z raportami półrocznymi. SII dokonuje zmian na Liście ostrzeżeń 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) po zakończeniu okresu publikacji raportów półrocznych przez spółki z podstawowego parkietu GPW dokonało kolejnych zmian na Liście ostrzeżeń SII. Zmiany dotyczą łącznie 18 podmiotów, z czego 17 to spółki obecne już na Liście SII. Do zestawienia dołączył zatem tylko 1 nowy podmiot.

 

Przeprowadzone  zmiany stanowią kolejne istotne przetasowanie na Liście, dokonane przez SII na przestrzeni kilku ostatnich tygodni. Poprzednie zmiany dotyczyły zaniedbań spółek, w szczególności notowanych na rynku Newconnect, w zakresie publikacji raportów kwartalnych. Tym razem 10 wpisów wynika z odmowy wydania przez biegłego rewidenta raportu z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, 7 spółek w ogóle nie opublikowało raportu finansowego za I półrocze 2015 r., a z kolei 1 wpis to wynik braku publikacji raportu biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

 

W pierwszej grupie spółek znalazły się Advadis, B3System, Drewex, Europejski Fundusz Hipoteczny, e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa, Fota, Petrolinvest, PBG, PBO Anioła oraz Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne. Ostatnia z wymienionych spółek jest debiutantem na liście. Z kolei wśród podmiotów, które nie opublikowały raportu finansowego za I półrocze 2015 r. znalazły się Alterco, Cash Flow, Dolnośląskie Surowce Skalne, Mewa, MSX Resources oraz PC Guard. Budopol i Ideon nie opublikowały natomiast raportu biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego.

 

Po przeprowadzonych zmianach, obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajduje się łącznie 60 podmiotów, z czego 22 to spółki z rynku regulowanego, a 38 wpisów dotyczy emitentów z rynku NewConnect. Rekordzistą pod względem spełnienia kryteriów kwalifikujących na listę jest obecnie spółka Cash Flow (spełnia 8 kryteriów), a tuż za nią plasuję się inna spółka z podstawowego parkietu, MSX Resources (spełnia 6 kryteriów).

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na trzynastu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. Lista jest na bieżąco aktualizowana.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie:www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

Opracowanie:

 

SII