• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 11 września 2015 r. osiągnął poziom 279,65 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni stracił na wartości 3,07%, w przeciwieństwie do NCIndex30, który w tym czasie zanotował wzrost o 2,59%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 135,06 mln zł, co świadczy o wyższej o 21,29% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 111,36 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 4,81% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 4,91%, natomiast WIG20 zyskał 0,58%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie spadł o 6,35 %.

 

Notowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2014 r. – 11 września 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 14 sierpnia – 11 września 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 125 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 73 spółek pozostały bez zmian, natomiast 232 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Tableo S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r. oraz komunikaty w sprawie planowanej fuzji Emitenta z inną spółką;
  • EC2 S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym komunikat w którym Zarząd przekazał prognozy wyników finansowych Emitenta na lata 2015-2017;
  • Logintrade S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do publicznej wiadomości informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 14 sierpnia – 11 września 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

TABLEO

173,77

EC2

127,27

LGTRADE

116,67

BOOMERANG

100,00

MOLMEDICA

100,00

TAMEX

83,78

EFENERGII

83,33

ISIAG

59,09

BROADGATE

57,38

MMCPL

52,98

SUMMALING

52,17

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Fly.pl S.A., 11bit studios S.A., oraz Bloober Team S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 14 sierpnia – 11 września 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys, zł)

FLYPL

55 234,26

11BIT

12 136,70

BLOOBER

7 404,13

VIVID

6 060,78

ERNE

5 074,48

BORUTA

4 130,95

01CYBATON

2 954,71

FARM51

2 566,74

GEOTRANS

2 390,89

FLUID

1 719,66

JUJUBEE-PDA

1 494,35

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Alfa Star S.A. - na spadek ceny akcji miała wpływ utrata przez Spółkę płynności finansowej co zakomunikowane zostało w raporcie bieżącym EBI nr 18/2015 Emitenta;
  • Fly.pl S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje.
  • Grupa Emmerson S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne przekazywane do wiadomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 14 sierpnia – 11 września 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

ALFASTAR

-90,41

FLYPL

-82,88

GRUPAEMM

-79,22

ADMASSIVE

-66,94

BPC

-60,00

BLUETAX

-50,00

HOTBLOK

-50,00

NEMEX

-50,00

DORADCY24

-50,00

LETUS

-47,83

TILIA

-47,55

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory