• Raport z debiutu - Geotrans S.A.Nazwa spółki: Geotrans S.A.

Rok założenia: 2007

Strona www: www.geotranssa.pl

 

Data debiutu: 18 sierpnia 2015 r.

Sektor: recykling

Ticker: GTS

 

Opis działalności: Geotrans S.A. specjalizuje się w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, rekultywacji składowisk i terenów zdegradowanych oraz zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania. Działa obecnie w 9 województwach (od bieżącego roku rozszerzył działalność na Małopolskę, Śląsk, Wielkopolskę, Pomorskie, Pomorsko-Kujawskie i Świętokrzyskie), a do końca 2017 r. zamierza rozszerzyć swój zasięg o kolejne trzy.

 

Kapitalizacja: 30.000.000,00 zł*

Wartość oferty: 1.200.000,00 zł

Koszty emisji: 30.800,00 zł / 2,57%**

Przychody za 2014 r.: 5.237.020,86 zł

Zysk netto za 2014 r.: 1.074.240,41

Kapitał własny: 2.491.311,10 zł

Cena/Zysk: 27,93*

Cena/Wartość księgowa: 12,04*

* wg kursu odniesienia z debiutu

** jako % wielkości oferty

 

Kurs odniesienia: 6,00 zł

Kurs otwarcia: 8,50 zł

Kurs zamknięcia: 9,80 zł

Wolumen obrotu: 64 055 szt.

Autoryzowany Doradca: Blue Oak Advisory S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu: % akcji / % głosów na WZ

Eco Ventures sp. z o.o. 73,00% /73,00%

Free float 27,00% / 27,00%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory