• Branże NewConnect – nie tylko innowacje© cutimage - Fotolia.com

 

Rynek NewConnect miał służyć koncentracji spółek z innowacyjnych branż takich jak informatyka, life-science, eco-energia, czy nowe technologie. Pomagać im w zebraniu niezbędnego do rozwoju kapitału, którego nie mogą zebrać na głównym rynku, a inwestorom dając szansę na osiągnięcie dużych stóp zwrotu. Po ośmiu latach od jego uruchomienia widać, że odnalazły się na nim także spółki z innych, bardziej „tradycyjnych” sektorów.

 

Obecnie, na NewConnect notowanych jest więcej spółek niż na głównym rynku GPW, a on sam od wielu lat jest silnie zdywersyfikowany branżowo. 

 

 

 

Liczba spółek wg. sektora na koniec pierwszego półrocza 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Według stanu na koniec czerwca 2015, najliczniej reprezentowanymi sektorami były handel, usługi (inne), usługi finansowe, informatyka i technologie. Pod względem ilości spółek, łącznie odpowiadały za 60% całego rynku. Nie zabrakło jednak spółek z innych sektorów jak media, telekomunikacja, eco-energia, recykling, czy e-Handel. Przyglądając się strukturze branżowej rynku od 2010 r. do teraz widać, że utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie przez cały ten czas. Na przestrzeni pięciu lat najbardziej zwiększył się udział spółek z sektora usług finansowych (+3,3pp), usługowego (+2,7pp) oraz handlowego (+2,6pp). Zmalał natomiast w branży budowlanej (-3,8pp), inwestycyjnej (-3,3pp) i medialnej (-3,1pp).

 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2Q2015
Handel 23 55 70 67 66 69
e-Handel 4 9 11 10 8 8
Wypoczynek 7 10 14 13 13 12
Media 16 24 35 37 30 27
Usługi finansowe 13 31 36 45 45 47
Inwestycje 16 24 24 24 26 26
Nieruchomości 8 13 21 20 21 21
Ochrona zdrowia 6 20 22 24 23 23
Budownictwo 18 27 33 30 29 29
Usługi inne 20 47 55 60 61 62
Technologie 16 25 34 38 37 36
Informatyka 13 28 39 41 40 42
Telekomunikacja 3 9 11 12 12 11
Eco-energia 5 9 14 15 11 11
Recykling 4 8 8 8 8 9
Razem 172 339 427 444 430 433

 

 

 

Sektory na NewConnect

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Czołówka podziału branżowego wygląda już nieco inaczej, jeśli przyjrzymy się spółkom pod kątem ich kapitalizacji. Spółki o największej kapitalizacji wywodzą się z sektorów: usługi inne, informatyka, handel, ochrona zdrowia, usługi finansowe i technologie, odpowiadając łącznie za 73% całego rynku. 

 

 

Wartość rynkowa spółek na NewConnect wg sektora na koniec I półrocza 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Od 2010r. na NewConnect przybyło najwięcej spółek z branży handlowej i usługowej. Jednak jeśli zwrócimy uwagę na wartość rynkową, to branża informatyczna jest zdecydowanym liderem. W przeciągu pięciu lat kapitalizacja spółek informatycznych wzrosła o 1,28 mld złotych, zwiększając jej udział w wartości całego rynku o ponad 10%. Należy jednak zwrócić uwagę, że ponad 60% tej kwoty to kapitalizacja pięciu największych spółek z tej branży czyli: CLOUD TECHNOLOGIES, PGS SOFTWARE, 11BIT STUDIOS, PILAB i VIVID GAMES. Inne sektory, których udział na przestrzeni tego czasu się zwiększył to: usługi (6,6 pp), usługi finansowe (5,2 pp) oraz wypoczynek (4 pp). Z uwagi na niewielką liczbę dynamiki liczby spółek z sektora inwestycyjnego i budowlanego spadł ich udział w rynku. Podobnie jak firm trudniących się recyklingiem, których wartość w 2010 stanowiła 10,3% rynku, a obecnie tylko 1,5%.

 

  2010 2011 2012 2013 2014 30.06.2015 Zmiana udziału w wartości rynkowej od 2010 do 1H15
Handel           421             002             086             199           045

       

 171

 

3,8%

e-Handel             37                  64                  56               222               67

           

  64

 

-0,1%

Wypoczynek             78                  92               184               250             314

          

538

 

4,0%

Media           278               392               500               653             409

          

276

 

-2,6%

Usługi finansowe           216               614               756               651             569

          

910

 

5,2%

Inwestycje           726               711               368               293             368

          

408

 

-10,1%

Nieruchomości           258               586               748               634             738

         

451

 

-0,4%

Ochrona zdrowia           521              126             696             657           329

          

999

 

0,0%

Budownictwo           643               653               424               411             365

          

413

 

-8,4%

Usługi inne           534               608               727             382           451

     

  658

 

6,6%

Technologie           276               657             887            486           058

         

  825

 

3,1%

Informatyka           282               332               433              645           043

     

   530

 

10,3%

Telekomunikacja             96               123               205              195             134

          

118

 

-0,7%

Eco-energia           176               159               683              276            157

          

157

 

-1,8%

Recykling 522 368 335 75 75 147 -8,8%
Razem 5 065 8 487 11 088 11 028 9 122 9 663  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Jaki jest jednak stopień zaangażowania inwestorów względem poszczególnych sektorów? 

Wielkość obrotów na NewConnect

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Największą płynnością w pierwszym półroczu 2015 cieszył się sektor informatyczny, handlowy i technologiczny. W każdym z nich bardzo duży udział stanowi jedna spółka. Ulubiona spółka NewConnect – 11 bit studios, twórca gier komputerowych, to 38% całego wolumenu sektora IT. W handlu, prawie połowa (46%) to zasługa spółki Boruta-Zachem, producenta m.in. barwników, pigmentów, naturalnych kosmetyków i środków czystości. W technologii z kolei przoduje 01Cyberaton (33%), spółka działająca na rynku elektrowni przydomowych. Po wyłączeniu wartości obrotów tych spółek z analizy, ranking sektorów o najwyższej płynności pozostał bez zmian.

 

Najmniejsze wolumeny transakcji notowały natomiast spółki zajmujące się recyklingiem, e-handlem i wypoczynkiem. Co ciekawe, to właśnie te dwa ostatnie sektory osiągnęły najwyższą medianę stóp zwrotu od początku, do połowy 2015 r. 8 z 12 firm działających w branży ‘wypoczynkowej’ osiągnęło dwucyfrowe zwroty. Jako, że spółek z tego rynku jest na NewConnect tylko kilka, bardziej istotny jest dobry wynik spółek z branży IT – 8%. Tutaj przoduje wrocławski Pilab, ze stopą zwrotu 360% w pierwszym półroczu. 

Mediana stóp zwrotu w I kwartale 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.newconnect.pl

 

Struktura branżowa na NewConnect jest rozproszona, dzięki czemu nie dochodzi do sytuacji, kiedy zła koniunktura jednej branży odbija się na wynikach całego rynku. Rynek ten otworzył się na spółki z poza branż uznawanych za innowacyjne, przez co bardzo dużą część rynku stanowią spółki handlowo-usługowe. Inwestorzy szukają jednak na NewConnect właśnie tych młodych, dynamicznych firm poświęcających się rozwijaniu nowych technologii, co pokazują wielkości obrotów w poszczególnych sektorach. Notowanych jest wiele spółek dających szanse na dwu-, trzycyfrowe stopy zwrotu i jednocześnie mogących przyczynić się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Grunt to nie traktować NewConnect jako mini kasyna do szybkich inwestycji, a przeanalizować fundamenty i możliwości rozwoju spółek tak, aby włączyć je do swojego długoterminowego portfela. 

 

Opracowanie: