• Statystyka rynku NewConnectNotowania NC Index (oś lewa) oraz obroty sesyjne (w tys. zł, oś prawa) na rynku NewConnect w okresie 1 lipca 2014 r. – 14 sierpnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 14 sierpnia 2015 r. osiągnął poziom 288,51 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 0,24%, w przeciwieństwie do NCIndex30, który w tym czasie zanotował spadek o 1,49%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 111,36 mln zł, co świadczy o wyższej o 12,58% aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 98,92 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 4,01% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 1,87%, natomiast WIG20 stracił 3,80%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie spadł o 3,37 %.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 17 lipca – 14 sierpnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 163 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań, kursy 85 spółek pozostały bez zmian, natomiast 182 spółki zanotowały spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • AdMassive Group S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r.;
  • Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r. oraz raport bieżący w przedmiocie podpisania znaczącej umowy;
  • Eurocent S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r. oraz raport bieżący w przedmiocie podpisania istotnej umowy.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 17 lipca – 14 sierpnia 2015 r.

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

ADMASSIVE

181,82

FABRYKAKD

130,97

EUROCENT

119,33

PIK

109,52

DORADCY24

100,00

GKSKAT

91,67

RSY

91,09

FITEN

85,71

M10

83,33

TERMOEXP

83,21

INFOSCAN

78,27

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Fly.pl S.A., 11bit studios S.A., oraz The Farm 51 Group S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 17 lipca – 14 sierpnia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys, zł)

FLYPL

28 340,56

11BIT

12 472,40

FARM51

5 898,44

VIVID

5 670,73

01CYBATON

4 132,25

INFRA

4 051,45

FLUID

3 223,30

COLUMBUS

2 261,06

VIVID-PDA

1 971,30

PROLOG

1 782,93

SUNEX

1 678,44

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • InFra S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do widomości publicznej informacje;
  • Electroceramics S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r. oraz raporty bieżące.
  • Fly.pl S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ publikowane w systemie EBI raporty, w tym raport okresowy za II kw. 2015 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 17 lipca – 14 sierpnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

INFRA

-57,56

ECERAMICS

-50,00

FLYPL

-41,53

CDE

-40,91

MYSLAW

-40,48

NEMEX

-38,46

MMCPL

-38,06

EASTSIDE

-37,45

HYDROPHI

-37,14

KKHERBAL

-37,14

LGTRADE

-36,84

 

 

Opracowanie: