• Statystyka rynku NewConnectNCIndex na zamknięciu w dniu 17 lipca 2015 r. osiągnął poziom 287,81 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 1,00%, dla porównania NCIndex30 w tym czasie zanotował wzrost o 6,91%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 98,92 mln zł, co świadczy o wyższej aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 74,64 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 0,89% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 2,41%, natomiast WIG20 stracił 0,62%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 0,39%.

 

 

Notowania NC Index w okresie od 1 lipca 2014 r. – 17 lipca 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 157 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 86 spółek pozostały bez zmian, natomiast 187 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Tableo S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym publikacja uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • Wealth Bay S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportu rocznego oraz raportów bieżących, w tym raportu EBI z podsumowaniem subskrypcji akcji serii G Spółki;
  • Węglopex Holding S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do widomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

TABLEO

150,00

WBAY

131,48

WEGLOPEX

100,00

M10

100,00

AGROMA

100,00

FOREVEREN

81,08

EDISON

80,00

ASTORIA

77,66

FABRYKAKD

73,85

CSY

70,66

LOYD

62,16

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: 11bit studios S.A., 01CYBERATON S.A. oraz Fly.pl S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys, zł)

11BIT

12 245,24

01CYBATON

9 299,33

FLYPL

5 933,62

VIVID

4 766,52

INFRA

4 437,93

COLUMBUS

4 175,54

ORPHEE

2 852,13

PFMEDICAL

2 566,67

FOREVEREN

2 495,08

BORUTA

2 460,71

SUNEX

2 411,59

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. w upadłości likwidacyjnej - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI dotyczącego wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki;
  • PCZ S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta;
  • Tilia S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI z treścią uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

KOPAHAUS

-66,67

PCZ

-57,33

TILIA

-53,87

EBC

-53,43

MSIBIOSCE

-52,75

DENTAMDC

-50,00

BINARY

-50,00

MYSLAW

-50,00

GLOBALTR

-50,00

LEONIDAS

-40,00

HETAN

-38,89

 

 

Opracowanie:


Blue Oak Advisory