• Raport z debiutu - INFRANazwa spółki: INFRA S.A.

Rok założenia: 1988

Strona www: www.infra.pl

 

Data debiutu: 23 czerwca 2015 r.

Sektor: informatyka

Ticker: IFA

 

Opis działalności: Spółka INFRA S.A. działa na rynku IT od 1988 r., skupiając swoją działalność w branży informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i organizację pracy w przedsiębiorstwie i urzędach. Emitent działa przede wszystkim jako producent oprogramowania wspomagającego zarządzanie firm i urzędów, a w mniejszym zakresie jako dostawca sprzętu komputerowego.

 

W grupie potencjalnych odbiorców oprogramowania Emitenta można wymienić:

 

  • przedsiębiorstwa, szczególnie z segmentu małych i średnich firm, gdzie poziom zinformatyzowania jest niewielki,
  • jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje,
  • urzędy administracji publicznej.

 

Kapitalizacja: 10.968.750,00 zł

Wartość oferty: 900.000,00 zł

Koszty emisji: 386.500,00 zł / 42,94%*

Przychody za 2014 r.: 1.373.436,61 zł

Zysk netto za 2014 r.: 42.553,48 zł

Kapitał własny: 307.980,07 zł

Cena/Zysk: 105,75

Cena/Wartość księgowa: 14,61

* jako % wielkości oferty

 

Kurs odniesienia: 2,40 zł

Kurs otwarcia: 3,90 zł

Kurs zamknięcia: 5,85 zł

Wolumen obrotu: 86 722 szt.

Autoryzowany Doradca: Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z. o. o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Henryk Franecki 20,72%/ 22,66%

Anna Franecka 19,76%/ 21,61%

Teresa Pietranik 19,76%/ 21,61%

Stanisław Spyrka 19,76%/ 21,61%

Free float 20,00% / 12,50%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory