• Raport z debiutu - EC2Nazwa spółki: EC2 S.A.

Rok założenia: 2006

Strona www: www.ec2.pl

 

Data debiutu: 7 lipca 2015 r.

Sektor: informatyka

Ticker: EC2

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność od 2006 roku w branży IT, w segmencie zarządzania informacją. Spółka zajmuje się tworzeniem rozwiązań informatycznych, doradztwem przy projektach IT, audytem i ulepszaniem istniejących rozwiązań oraz specyfikacją wymogów dla systemów informatycznych. Spółka oferuje wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania zarówno jako konsultant, jak również w postaci stworzonych przez Spółkę gotowych bibliotek i środowisk programistycznych i testowych. Spółka kieruje swoja ofertę głównie do sektora administracji publicznej. Łączne zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 6 osób oraz dodatkowo 21 osób współpracowało z Emitentem na podstawie umów cywilno-prawnych. Główne źródło przychodów Emitenta stanowi działalność związana ze świadczeniem usług konsultingu IT, odpowiadająca za około 41% sprzedaży w roku 2013 i 68% w 2014 roku.

 

Kapitalizacja: 1.152.400,00 zł

Wartość oferty: 336.840,00 zł

Koszty emisji: brak danych

Przychody za 2014 r.: 4.729.874,31 zł

Zysk netto za 2014 r.: 2.510,71 zł

Kapitał własny: 944.870,84 zł

Cena/Zysk: 320,23

Cena/Wartość księgowa: 0,85

 

Kurs odniesienia: 0,30 zł

Kurs otwarcia: 0,43 zł

Kurs zamknięcia: 0,43 zł

Wolumen obrotu: 81.000 szt.

Autoryzowany Doradca: Cellica Sp. z. o. o.

Animator: Dom Maklerski BOŚ S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Stefan Karmaza 26,55%/ 26,55%

Mirosław Januszewski 21,57%/ 21,57%

Free float 51,88% / 51,88%

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory