• Wątpliwości SII związane z walnymi zgromadzeniami spółek WRE i Black Pearl 

Akcjonariusze spółek Black Pearl i WRE zatwierdzili sprawozdania finansowe i zarządu za rok obrotowy 2014. Rzeczone dokumenty finansowe opublikowane zostały jednak dopiero odpowiednio kilka lub kilkanaście dni po terminie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

Obrady zwyczajnego walnego zgromadzenia firmy West Real Estate odbyły się 26 czerwca 2015 roku. Zatwierdzono na nich sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu za rok obrotowy 2014, a także zdecydowano o sposobie pokrycia straty za ten sam okres. W treści podjętych uchwał jednoznacznie przy tym wskazano, że akcjonariusze zapoznali się z tymi dokumentami finansowymi, a także podano kwotę wyniku netto za 2014 rok. Tymczasem raport okresowy za 2014 rok opublikowany został przez spółkę West Real Estate dopiero 11 lipca 2015 roku, czyli ponad dwa tygodnie później.

 

Podobna sytuacja miała miejsce w spółce Black Pearl. Zwyczajne walne zgromadzenie tego emitenta podjęło w dniu 17 czerwca 2015 roku uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu dotyczące roku obrotowego 2014, a także zdecydowało o sposobie pokrycia straty netto poniesionej w tym samym okresie. Ponadto w treści uchwał znalazły się informacje na temat wartości: wyniku netto, sumy bilansowej, zmiany w kapitale własnym oraz przepływów pieniężnych netto za 2014 rok. Tymczasem raport okresowy spółki Black Pearl za 2014 rok opublikowany został dopiero 20 czerwca 2015 roku, a więc trzy dni po terminie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

Mając na uwadze powyższe, zastanawiać się można, czy rzeczywiście akcjonariusze spółek West Real Estate oraz Black Pearl zapoznali się w czasie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia z dokumentami finansowymi za rok 2014. Jeśli faktycznie ujawniono na nich wyniki za miniony rok obrotowy, w opisanych wyżej przypadkach mogło dojść do ujawnienia informacji poufnej. Jeśli natomiast w czasie obrad nie ujawniono pełnych raportów okresowych, zdaniem Stowarzyszenia należy zbadać, czy nie dokonano manipulacji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które mogą wprowadzać w błąd inwestorów. W konsekwencji Stowarzyszenie zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości naruszenia przepisów prawa.

 

Niestety, nie jest to pierwsza taka sytuacja w bieżącym roku - o  podobnej sprawie, jaka miała miejsce w spółce Lokaty Budowlane, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych informowało pod koniec czerwca.

 

Opracowanie:

 

SII