• Raport z debiutu - Cenospheres Trade & EngineeringNazwa spółki: Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Rok założenia: 2012

Strona www: www.cenospheres.eu

 

Data debiutu: 9 czerwca 2015 r.

Sektor: recycling

Ticker: CTE

 

Opis działalności: Cenospheres Trade & Engineering S.A. zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, suszeniem, uszlachetnianiem i dystrybucją cenosfery (mikrosfery). Cenosfery to kulki o cienkich ściankach z krzemionki aluminiowej, wypełnione azotem i dwutlenkiem węgla. Mikrosfera powstaje jako produkt uboczny z pyłów po spaleniu węgla kamiennego w określonych warunkach. Wraz z popiołem, i innymi ubocznymi produktami spalania węgla, zazwyczaj transportowana jest hydraulicznie do zbiorników osadowych elektrowni tzw. lagun osadczych. Mikrosfera unosi się na powierzchni wody i pozyskiwana jest ręcznie lub mechanicznie (przy pomocy pomp) z powierzchni laguny.

 

Kapitalizacja: 18 750 000,00 zł

Wartość oferty: 3 000 000,00 zł

Koszty emisji: 1 487,99 / 0,05%*

Przychody za 2014 r.: 1 059 145,55 zł

Zysk netto za 2014 r.: -2 159 136,93 zł

Kapitał własny: 665 644,00 zł

Cena/Zysk: -

Cena/Wartość księgowa: 27,04

*jako % wielkości oferty

 

Kurs odniesienia: 6,00 zł

Kurs otwarcia: 7,00 zł

Kurs zamknięcia: 6,25 zł

Wolumen obrotu: 29 236 szt.

Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Animator: Dom Maklerski BZ WBK S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Celeste Limited 18,75% / 18,75%

Sultan Akhanov 11,57% / 11,57%

Rubicon Partners S.A. 10,42% / 10,42%

Jarosław Bronowski 10,42% / 10,42%

Superkonstelacja Limited 9,32% / 9,32%

Helioblue Investments Limited 9,32% / 9,32%

Atilla Securities Limited 6,50% / 6,50%

Free float 23,70% / 23,70%

 

Opracowanie: