• Raport z debiutu - Kancelaria Prawna – InkasoNazwa spółki: Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A.

Rok założenia: 2011

Strona www: www.kancelariawec.eu

 

Data debiutu: 19 maja 2015 r.

Sektor: usługi finansowe

Ticker: KPIA

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność w branży windykacyjnej, koncentrując się na obsłudze klientów sektora B2B w obszarze windykacji należności. Spółka lokalizuje i sprawdza majątek dłużnika, a następnie dochodzi roszczeń na drodze polubownej lub przymusu prawnego (postępowania sądowe i komornicze) oraz prowadzi sprzedaż wierzytelności na Internetowej Giełdzie Wierzytelności Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. i giełdach partnerskich.

 

Kapitalizacja: 2 668 140,00 zł

Wartość oferty: 199 800,00 zł

Koszty emisji: 56 000,00 zł / 28,03%*

Przychody za 2014 r.: 4 550 057,83 zł

Zysk netto za 2014 r.: 187 190,00 zł

Kapitał własny: 694 149,92 zł

Cena/Zysk: 7,13

Cena/Wartość księgowa: 1,92

*jako % wartości oferty

 

Kurs odniesienia: 0,27 zł

Kurs otwarcia: 0,37 zł

Kurs zamknięcia: 0,54 zł

Wolumen obrotu: 204 291 szt.

Autoryzowany Doradca: WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

Animator: Dom Maklerski Alior Bank S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Remigiusz Brzeziński 41,45% / 46,39%

Sylwia Pastusiak - Brzezińska 34,20% / 35,67%

Szymon Supera 5,32% / 3,56%

Free float 19,02% / 14,39%

 

Opracowanie: 

 

Blue Oak Advisory