• Spółka Genesis Energy została wpisana na Listę ostrzeżeń SII 

W wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pojawił się kolejny emitent z rynku NewConnect. Na Listę ostrzeżeń SII wpisano spółkę Genesis Energy.

 

Wpis został dokonany 23 kwietnia 2015 roku na podstawie kryterium "Upadłość układowa". Jak podano bowiem w raporcie bieżącym  tego emitenta, dwa dni wcześniej  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki z możliwością zawarcia układu. Wniosek w rzeczonej sprawie został złożony do Sądu pod koniec marca bieżącego roku przez Zarząd Genesis Energy.

 

Ponadto Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dokonało zmiany na Liście ostrzeżeń SII w odniesieniu do notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Budopol. W związku z decyzją  Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 roku o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego kryterium kwalifikacji "Upadłość likwidacyjna" zastąpiono kryterium pod nazwą "Upadłość układowa".

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na dziewięciu obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego.

 

Zasady kwalifikacji spółek na listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie: www.sii.org.pl/listaostrzezen.

 


Zainteresowął Cię ten temat? Więcej o Liście Ostrzeżeń SII dowiesz się na konferencji WallStreet 19 podczas wykładu: "Lista ostrzeżeń SII. Potrzebne narzędzie prewencji, czy zbyt daleko idąca ingerencja w sprawy spółki?"

Wykład poprowadzą dla Was Joanna Jabłczyńska, Piotr Podgórski, Kancelaria Prawna Clever One. Zapraszamy!