• Statystyka rynku NewConnectNotowania NC Index w okresie 1 kwietnia 2014r. – 24 kwietnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 24 kwietnia 2015 r. osiągnął poziom 304,09 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca stracił na wartości 2,46%, dla porównania NCIndex30 w tym czasie zanotował spadek o 5,87%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 154,9 mln zł, co świadczy o niższej aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 185,9 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 2,68% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 4,46%, a WIG20 zyskał 6,15%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 2,07%.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 27 marca – 24 kwietnia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 160 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 73 spółek pozostały bez zmian, natomiast 193 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Binary Helix S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do publicznej wiadomości informacje;
  • VERBICOM S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informowano w formie raportów bieżących EBI, dotyczące istotnych zamówień otrzymanych przez Emitenta;
  • Węglopex Holding S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do publicznej wiadomości informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 24 kwietnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

BINARY

270,00

VERBICOM

112,31

WEGLOPEX

100,00

DORADCY24

100,00

TABLEO

90,91

IPOSA

75,00

EONET

71,68

RSY

69,70

MPAY

60,61

M4B

57,89

EMUZYKA

48,28

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Molmedica S.A., Boruta-Zachem S.A. oraz 01CYBERATON S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 27 marca – 24 kwietnia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

MOLMEDICA

10 876,05

BORUTA

9 484,42

01CYBATON

9 378,52

BLOOBER

7 756,11

ABPOL

6 731,18

11BIT

6 303,60

BALTICINV

5 491,09

COLUMBUS

5 282,98

BRASTER

4 591,63

GENRG

3 863,52

VIVID

3 623,49

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • NOVATIS S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informowano w formie raportów bieżących EBI;
  • VENITI S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazane do wiadomości publicznej informacje;
  • MSI Bioscience S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazane do wiadomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 27 marca – 24 kwietnia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

NOVATIS

-89,18

VENITI

-67,86

MSIBIOSCE

-60,00

ARTBIZNES

-60,00

ARTEFE

-50,00

VISION

-50,00

01CYBATON

-46,76

BAUMAL

-46,67

DEMOLEN

-45,45

MYSLAW

-44,93

BGE

-41,46

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory