• Statystyki rynkoweNCIndex na zamknięciu w dniu 27 lutego 2015 r. osiągnął poziom 294,8 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca stracił na wartości 1,86%, dla porównania NCIndex30 w tym czasie zanotował spadek o 2,37%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 146,3 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 5,95% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 3,39%, a WIG20 zyskał 1,11%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 5,64%.

 

NCIndex

Notowania NC Index w okresie 2 stycznia 2014r. – 27 lutego 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Stopy zwrotu - częstość występowania

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 2 lutego – 27 lutego 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 153 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań, kursy 64 spółek pozostały bez zmian, natomiast 211 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Grempco S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.;
  • Abpol Company Polska S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ szereg zdarzeń o których Zarząd informował w formie raportów bieżących EBI oraz publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.;
  • MM Conferences S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w dniach 2 lutego – 27 lutego 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

GREMPCO

400,00

ABPOL

285,00

MMCPL

226,47

APANET

150,00

GENOMED

114,14

TAXUSFUND

100,00

LUXIMA

100,00

WEGLOPEX

100,00

DORADCY24

100,00

NFPL

90,91

ROVITA

87,50

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: 11bit studios S.A., Boruta - Zachem S.A. oraz Sunex S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 2 lutego 2015 – 27 lutego 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót

(w tys. zł)

11BIT

27 195,58

BORUTA

14 501,12

SUNEX

7 503,04

FARM51

5 195,25

COLOMEDIC

4 716,85

BLOOBER

4 456,71

VIVID

4 220,91

BRASTER

3 990,71

CERTUS

3 848,69

INDATA

3 781,45

NICOGAMES

3 544,14

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Colomedica S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.;
  • PCH Venture S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.;
  • Uboat-Line S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informowano w formie raportów bieżących EBI oraz opublikowanie nierzetelnego raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 2 lutego – 27 lutego 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

COLOMEDIC

-88,00

PCHVENTURE

-69,35

UBOATLINE

-69,23

SUNEX

-66,89

GLOBALTR

-60,00

NANOTEL

-53,37

GREENENER

-50,00

ARTEFE

-50,00

GENERGY

-50,00

BLUETAX

-50,00

GEOINVENT

-47,90

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory