• Statystyki rynkoweNotowania NC Index w okresie 2 stycznia 2014r. – 30 stycznia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 30 stycznia 2015 r. osiągnął poziom 300,4 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca zyskał na wartości 1,68%, dla porównania NCIndex30 w tym czasie zanotował spadek o 4,03%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 125,5 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 2,83% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 1,38%, a WIG20 zyskał 1,37%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie spadł o 3,75%.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Częstość występowania stóp zwrotu z okresu 2 stycznia – 30 stycznia 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 158 spółki zwiększyły poziomy swoich notowań, kursy 70 spółek pozostały bez zmian, natomiast 201 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Midven S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do wiadomości publicznej, informacje;
  • Nicolas Games S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ informacja o wyznaczeniu daty premiery nowego produktu Emitenta, o czym Zarząd informował w formie raportu bieżącego EBI;
  • PiLAB S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii G, o czym Zarząd informował w formie raportu bieżącego EBI.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie

2 stycznia – 30 stycznia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

MIDVEN

273,91

NICOGAMES

150,00

PILAB

108,17

GENERGY

100,00

BLUETAX

100,00

PRESTO

83,33

ORZLOPONY

76,92

HOLLYWOOD

74,05

BGSENERGY

70,53

SESCOM

69,75

TAXUSFUND

66,67

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Boruta - Zachem S.A., 11bit studios S.A oraz  The Farm 51 Group S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie

8 grudnia 2014 – 4 stycznia 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

BORUTA

 18 882

11BIT

 12 296

FARM51

 10 521

GENRG

 5 406

COMECO-PDA

 4 756

ORPHEE

 4 736

FOREVEREN

 4 512

VIVID

 4 255

BLOOBER

 3 919

CERTUS

 3 813

UBOATLINE

 3 237

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Colomedica S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazane do wiadomości publicznej informacje;
  • Tableo S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazane do wiadomości publicznej informacje;
  • IPO Doradztwo Strategiczne S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miało wpływ opublikowanie w formie raportów bieżących EBI informacji dotyczących oferty publicznej akcji Emitenta.

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie

2 stycznia – 30 stycznia 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

COLOMEDIC

-81,13

TABLEO

-75,89

IPODS

-68,33

NFPL

-65,63

COMECO-PDA

-65,00

INFOSCOPE

-63,04

ABPOL

-54,55

GRUPAEMM

-52,04

PIK

-51,90

LUXIMA

-50,00

GOODIDEA

-50,00

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory