• Grudzień 2014 na rynku NewConnectNCIndex30

 

W ostatnim miesiącu 2014 roku nie byliśmy świadkami oczekiwanego przez wielu inwestorów rajdu świętego Mikołaja

 

Oba indeksy małego parkietu zakończyły grudzień pod kreską zniżkując odpowiednio o 3,50% (NCIndex) oraz 1,22% (NCIndex30). Podobnie sytuacja wyglądała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie gdzie WIG30 tracił 4,38%, natomiast indeks szerokiego rynku WIG zmalał o 3,44%. W 2014 roku NCIndex zanotował stopę zwrotu na poziomie –20,67%, natomiast NCIndex30 –25,55%. Pomimo ujemnych stóp zwrotu grudzień był miesiącem szczególnym pod względem obrotów. Te z kolei były najwyższe w całym roku - średni obrót na sesję wyniósł ponad 11 mln zł, co oznacza że był o 37,9% wyższy niż w ubiegłym miesiącu i ponad trzykrotnie wyższy niż w grudniu 2013 roku! Wartość obrotów akcjami w całym 2014 roku wyniosła 1 220 mln zł wobec 940 mln zł w roku poprzednim.

 

Rok

                                                                                 2014

Miesiąc

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

NCIndex na koniec

Miesiąca (w pkt.)

349,22

335,72

325,89

318,14

305,54

321,26

299,36

300,88

290,36

Stopa
zwrotu

m/m

-2,40%

-3,87%

-2,93%

-2,38%

-3,96%

5,14%

-6,82%

0,51%

-3,50%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

3 790

2 845

2 597

2 116

3 143

2 819

2 704

8 007

11 044

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl

 

Pomimo słabego zachowania całego rynku, na NewConnect nie zabrakło spółek, które dały zarobić swoim akcjonariuszom. Dodatnie stopy zwrotu osiągnęły 164 spółki, spośród których aż 96 odnotowało wzrost o 10% lub więcej. Wśród najlepszych inwestycji grudnia należy wyróżnić takie spółki jak West Real Estate (+173,79%), Forever Entertaiment (+107,69%) czy MPL Verbum (+102,39%). Po drugiej stronie rynku znalazły się między innymi Rovita (-75,86%), De Molen (-72,00%) czy Aduma (-65,79%).  Pod względem obrotów zdecydowanym liderem była spółka 11 bit studios,  której skumulowane miesięczne obroty przekroczyły 66,5 mln zł. Tuż za nią uplasowały się spółki Boruta-Zachem (29,01 mln zł) oraz Vivid Games (12,93 mln zł). Co ciekawe, wśród 10 spółek o najwyższych skumulowanych obrotach aż 5 stanowili producenci gier. W 2014 roku najwyższe stopy zwrotu osiągnęły spółki: Stanusch Technologies (+1066,67%), Cloud Technologies (+890,42%), Labo Print (+866,67%), JWW Invest (+635,00%) oraz 11 bit studios (+631,58%). Natomiast liderami spadków zostały spółki United (-97,99%), Aduma (-97,40%), Info Scope (-96,68%), Korporacja Budowlana Kopahaus (-96,00%) oraz R&C Union (-94,44%).

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Grudzień

Listopad

Wartość rynkowa (mln zł)

9 122

9 355

Wartość księgowa (mln zł)

5 722

5 766

Cena/Wartość księgowa

1,59

1,62

Cena/Zysk

bd.

bd.

Stopa dywidendy (%)

0,80

0,80

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NewConnect.pl

 

Największe miesięczne wzrosty

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Kurs w zł*

Zmiana

1.

WRE

West Real Estate

3,97

+173,79%

2.

FOR

Forever Entertaiment

0,54

+107,69%

3.

VER

MPL Verbum

1,48

+102,39%

4.

LEO

Leonidas Capital

0,65

+80,56%

5.

MMC

MM Conferences

2,44

+74,29%

6.

MDV

Monday Development

3,40

+70,85%

7.

SSK

Surfland Systemy Komputerowe

2,90

+65,71%

8.

SAR

Sare

13,03

+62,47%

9.

PRN

Partner-Nieruchomości

0,08

+60,00%

10.

ABP

Abpol Company Polska

1,90

+57,02%

 

Największe miesięczne spadki

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Kurs w zł*

Zmiana

1.

ROV

Rovita

0,07

-75,86%

2.

DEM

De Molen

0,28

-72,00%

3.

ADU

Aduma

0,13

-65,79%

4.

BHX

Binary Helix

0,18

-63,27%

5.

ASS

Assetus

2,28

-60,29%

6.

01C

01Cyberaton

3,21

-55,72%

7.

4X4

Rajdy 4x4

0,10

-54,55%

8.

BRU

Boruta-Zachem

0,65

-53,57%

9.

PPC

PlastPack Company

1,65

-52,59%

10.

IMG

Imagis

0,81

-51,79%

 

Największe miesięczne skumulowane obroty

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Mln zł

1.

11B

11 bit studios

66,54

2.

BRU

Boruta-Zachem

29,01

3.

VVD

Vivid Games

12,93

4.

01C

01Cyberaton

12,52

5.

BLO

Bloober Team

7,92

6.

F51

The Farm 51 Group

7,56

7.

FOR

Forever Entertaiment

6,26

8.

CCA

Certus Capital

5,49

9.

ORP

Orphee

5,39

10.

GNG

G-Energy

3,94

* Kurs na dzień 31.12.2014 r.; W zestawieniu pomijane są spółki z kursem nominalnym poniżej 0.05 PLN;
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NewConnect.pl  

 

W 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 22 spółki pozyskując łącznie 27,19 mln zł. Rok wcześniej liczba debiutów wynosiła 42 spółki, natomiast wartość pozyskanego kapitału aż 95,42 mln zł. Ta statystyka najlepiej obrazuje sytuację na rynku ofert pierwotnych alternatywnego systemu obrotu. Liczba spółek notowanych na małym parkiecie spadła rok do roku z 445 do 431, natomiast ich kapitalizacja zmalała z ponad 11 mld zł do zaledwie 9,1 mld zł. Nie można jednak zapomnieć, że rok 2014 był rekordowy pod względem przejść spółek z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na taki krok zdecydowały się między innymi spółki Medicalgorithmics czy Termo-Rex, które przez bardzo długi czas były największymi spółkami notowanymi na małym parkiecie. W drugiej połowie roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentował zaktualizowaną strategię Grupy, która zakłada zwiększenie jakości spółek notowanych na NewConnect oraz podwyższenie atrakcyjności tego rynku dla inwestorów. Ponadto ma się on stać ważnym źródłem nowych spółek dla rynku głównego.

 

Opracowanie:

INC S.A.