• 01Cyberaton - Akcje spadły o blisko 80% w zaledwie 4 sesje. SII zawiadamia KNF01Cyberaton - akcje spadły o 80%

 

Akcje spółki 01Cyberaton S.A. w ciągu zaledwie kilku sesji spadły o blisko 80%. Na rynek nie trafiły w tym czasie żadne negatywne informacje ze Spółki. Właściciela w ciągu 4 sesji zmieniło około 19% akcji. SII skierowało do KNF zawiadomienie o podejrzeniu manipulacji.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w związku z bardzo znaczącym spadkiem, a jednocześnie z nienaturalnym zachowaniem kursu oraz wolumenu obrotu akcji spółki 01 Cyberaton S.A., obserwowanym w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w dniach od 2 grudnia 2014 r. do dnia dzisiejszego, zawiadomiło Komisję Nadzoru Finansowego o możliwej manipulacji akcjami  01Cyberaton S.A.

 

Jedna akcja spółki 01Cyberaton S.A. w dniu 2 grudnia  br. kosztowała w trakcie sesji nawet blisko 7,98 zł (kilka dni wcześniej nawet 9 zł). Tymczasem w dniu 5 grudnia br. w ciągu sesji (przed godziną 14:00) jej wartość sięgnęła poziomu 1,69 zł za akcję (o godzinie 15:25 cena akcji wynosiła już jednak 2,41 zł) , co oznacza około 80% spadek notowań akcji Spółki na przestrzeni wskazanego okresu. Jednocześnie w dniach od 2 grudnia br. do 5 grudnia br. do godziny 14:30 łączny  wolumen obrotu akcjami Spółki wyniósł  około 844 tys. akcji, co odpowiada poziomowi  niemal 19% kapitału zakładowego Spółki. Wolumen obrotu obserwowany w dniu 5 grudnia był jednocześnie najwyższy od początku notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu.

 

wykres 01Cyberaton

 

Podkreślić przy tym należy, że w okresie w którym wystąpił opisany spadek akcji, Spółka nie opublikowała w formie raportu bieżącego żadnych negatywnych informacji na temat swojej działalności.

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zawnioskowało do Komisji Nadzoru Finansowego o zbadanie, czy w ww. okresie nie doszło do manipulacji akcjami spółki 01Cyberaton S.A.  

 

Opracowanie:

 

SII