• Statystyki rynkoweNCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 5 grudnia 2014 r. osiągnął poziom 297,7 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca stracił na wartości 0,80%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 212,08 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował wzrost o 15,23%.

 

Analizując indeksy rynku regulowanego – o 0,85% niższa była wartość kursu MiS80, notowania  mWIG40 wzrosły o 1,06%, a WIG20 zyskał 0,87%. Amerykański Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 2,11%.

 

W ostatnim miesiącu następująca ilość spółek zanotowała zmianę kursów w podanych przedziałach:

 

Zmiana kursów spółek

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 125 spółek zwiększyło poziom swoich notowań, kursy 65 spółek pozostały bez zmian, natomiast 241 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Wealth Bay S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informacje Zarząd przekazywał w formie raportów bieżących EBI;
  • 11bit studios S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informacje Zarząd przekazywał w formie raportów bieżących EBI;
  • Surfland Systemy Komputerowe S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do wiadomości publicznej, informacje. 

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

WBAY

653,16

11BIT

625,40

SURFLAND

112,00

NFPL

111,11

RAJDY4X4

111,11

SILVACG

100,00

AGROMEP

91,73

CERTUS

90,49

BLOOBER

84,77

VEDIA

76,92

WESTREAL

75,53

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: 11bit studios S.A, Boruta - Zachem S.A. oraz G-Energy  S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

11BIT

60 930,16

BORUTA

27 127,79

GENRG

16 848,65

CERTUS

11 757,95

CDE

11 418,13

BRASTER

5 000,48

BLOOBER

4 899,49

JWWINVEST

4 780,18

VIVID

4 758,35

FLUID

4 681,08

WDBBU

3 704,18

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Boruta - Zachem S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informacje Zarząd przekazywał w formie raportów bieżących EBI;
  • Luxima S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne przekazane do wiadomości publicznej informacje;
  • Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miały wpływ zdarzenia, o których informacje Zarząd przekazywał w formie raportów bieżących EBI.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

BORUTA

-76,21

LUXIMA

-66,67

CDE

-64,79

01CYBATON

-63,30

IMAGIS

-61,35

GENRG

-58,10

ADUMA

-54,17

DEMOLEN

-53,13

BALTICON

-51,86

APANET

-51,85

GLOBALTR

-50,00

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory