• NCIndex30 - październik 2014NCIndex30

 

Wrześniowe wzrosty, które dawały nadzieję na zmianę negatywnego trendu zapoczątkowanego w kwietniu tego roku okazały się złudne.

 

W październiku indeks 30-tu najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect ustanowił bowiem nowe historyczne minimum na poziomie 930,17 punktów, tracąc na wartości 8,83% i 33,11% licząc od początku roku. Dla porównania indeks szerokiego rynku NewConnect - NCIndex w październiku stracił 6,82% zaś w bieżącym roku stopa zwrotu wyniosła -18,21%. Także statystyka dotycząca zmienności cen poszczególnych spółek wchodzących w skład NCIndex30 nie zachwyciła Inwestorów. Zaledwie cztery spółki z trzydziestu zdołały wypracować dodatnią stopę zwrotu (najgorszy wynik w historii od momentu publikacji indeksu), trzy nie zmieniły swoich kursów, zaś dwadzieścia trzy spółki straciły na wartości w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 

Za spółkę miesiąca śmiało można uznać spółkę Braster, która poprzedni miesiąc także mogła zaliczyć do udanych – znalazła się w gronie trzech najmocniej rosnących spółek. W październiku zyskała na wartości 105,65% i zakończyła miesiąc na poziomie 8,74 zł, czyli dokładnie na linii wyznaczającej górne ograniczenie kanału wzrostowego, przez co sytuacja techniczna spółki stała się bardzo ciekawa. Znacznie niższą stopę zwrotu na poziomie 15,65% wypracowała spółka Fluid, której cena oscylowała na koniec miesiąca w okolicach ceny odniesienia z debiutu, która wynosi 1,37 zł. Oprócz wyżej wymienionych w październiku jeszcze tylko spółce Vedia (+7,69%) i spółce Wind Mobile (+5,92%) udał się osiągnąć dodatnie stopy zwrotu.

 

W ogonie indeksu znalazły się kolejno: Korporacja Budowlana Kopahau (-45,45%), która z miesiąca na miesiąc ustanawia nowe historyczne minima; Demolen (-27,38%), Baltic Ceramics Invesments (-26,20%); ZWG (-21,97%) oraz Cyfrowe Centrum Serwisowe (20,13%).

 

Największą wartość obrotów wśród spółek wchodzących w skład NCIndex30 wygenerowała wspomniana już wcześniej spółka Braster, której akcjonariusze wymienili papiery o wartości 8,10 mln zł. Najniższą wartością wskaźnika P/E na poziomie 0,8 charakteryzowała się Korporacja Budowlana Kopahau , zaś najwyższą Balticon z wartością równą 479,4. Najniższą wartość P/BV odnotowała spółka Minox na poziomie 0,28, natomiast najwyższą Colomedic z wartością równą 43,68.

 

Opracowanie:

INC S.A.