• Raport z debiutu - InvestekoNazwa spółki: Investeko S.A.

Rok założenia: 2012

Strona www: www.investeko.pl

 

Data debiutu: 28 październik 2014 r.

Sektor: Usługi inne

Ticker: IVE

 

Opis działalności: Emitent prowadzi działalność w sektorze ochrony środowiska, oferując kompleksowe usługi o charakterze konsultingowo-projektowym w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badawczo-pomiarowym w zakresie emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska, a także usługi outsourcingowe w wyżej wymienionym obszarze. Spółka prowadzi również działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacyjnych technologii zagospodarowania energetycznego odpadów.

 

Kapitalizacja: 10 880 000 zł

Wartość oferty: 1 500 000 zł

Koszty emisji: 337 000 zł / 22,47 %*

Przychody za 2013 r.: 3 486 754,57 zł

Zysk netto za 2013 r.: 462 023,00 zł

Kapitał własny: 2 398 085,42 zł

Cena/Zysk: 23,00

Cena/Wartość księgowa: 4,43

*jako % wartości oferty

 

Kurs odniesienia: 2,50 zł

Kurs otwarcia: 2,50 zł

Kurs zamknięcia: 2,56 zł

Wolumen obrotu: 11 515 szt.

Autoryzowany Doradca: INC S.A.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Arkadiusz Primus 65,40% / 78,25%

Free float 34,60% / 21,75%

 

Opracowanie:

 

 Blue Oak Advisory