• Wrzesień na rynku NewConnect - podsumowaniez rynku

 

We wrześniu umiarkowany optymizm powrócił na alternatywny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Po siedmiu miesiącach spadków oba indeksy rynku NewConnect zanotowały wzrosty. NCIndex zakończył miesiąc zwyżkując aż o 5,14%, do poziomu 321,26 pkt., nieznacznie tylko ustępując indeksowi szerokiego rynku WIG (wzrost o 5,80%). Nieco gorzej poradził sobie indeks grupujący trzydziestu najpłynniejszych emitentów małego parkietu — NCIndex30, który we wrześniu osiągnął stopę zwrotu na poziomie 1,49% (w tym czasie WIG30 zanotował wzrost o 3,78%). Pomimo wrześniowych wzrostów oba indeksy małego parkietu w bieżącym roku wciąż znajdują się pod kreską — NCIndex traci 12,23%, natomiast NCIndex30 aż 26,63%.  Średnie obroty sesyjne wyniosły 2,82 mln zł i były o 30,87% niższe niż we wrześniu 2013 roku. Wartość obrotów akcjami od początku roku wyniosła 751,41 mln zł i była o 15,51% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

 

Rok

                                                                                 2014

Miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

NCIndex na koniec

Miesiąca (w pkt.)

373,0

367,17

357,81

349,22

335,72

325,89

318,14

305,54

321,26

Stopa
zwrotu

m/m

1,91%

-1,56%

-2,55%

-2,40%

-3,87%

-2,93%

-2,38%

-3,96%

5,14%

Średni obrót na sesję
(tys. zł)

3 860

3 897

3 640

3 790

2 845

2 597

2 116

3 143

2 819

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie danych z www.gpwinfostrefa.pl

 

Dodatnią stopę zwrotu we wrześniu odnotowały papiery wartościowe 175 emitentów (z czego 26 powyżej 50%), 183 spółki straciły na wartości, (w tym 4 spółki o stopie zwrotu równej lub niższej niż –50%) a 76 zakończyło miesiąc na niezmienionym poziomie. Liderem wzrostów we wrześniu została spółka Binary Helix ze stopą zwrotu na poziomie 333,33%. Tuż za nią uplasowały się spółki MOMO (+216,00%) oraz GeoInvent (+200,00%). Po drugiej stronie rynku znalazły się między innymi Baumal Group (-68,42%), Certus Capital (-53,94%) oraz West RealEstate (-47,52%). Pod względem obrotów wyróżniały się walory spółek Synektik (7,81 mln zł), Boruta-Zachem (5,67 mln zł) oraz Certus Capital (4,21 mln zł). Po raz pierwszy od lipca 2013 roku kapitalizacja spółek notowanych na rynku NewConnect spadła poniżej 10 mld zł. Jest to spowodowane w głównej mierze przenosinami na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Termo-Rex, która w ostatnim czasie była największym emitentem małego parkietu pod względem wartości rynkowej.

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Wrzesień

Sierpień

Wartość rynkowa (mln zł)

9 824

10 372

Wartość księgowa (mln zł)

5 753

5 843

Cena/Wartość księgowa

1,71

1,78

Cena/Zysk

bd.

298,70

Stopa dywidendy (%)

0,70

0,70

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z NewConnect.pl

 

Opracowanie:

INC