• Raport z debiutu - APANETNazwa spółki: APANET S.A.

Rok założenia: 2010

Strona www: www.greensys.pl

 

Data debiutu: 17 lipca 2014 r.

Sektor: Technologie

Ticker: APAA

 

Opis działalności: Dostarczanie gotowych rozwiązań umożliwiających inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Oferta spółki zależnej kierowana jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz podległym im instytucjom, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych oraz podmiotów prywatnych zarządzających sieciami oświetlenia.

 

Kapitalizacja: 9 262 500 zł

Wielkość oferty: 513 000 zł

Koszty emisji: 212 170 zł; 41,36%*

Przychody za 2013 r.: 395 627 zł

Zysk netto za 2013 r.: - 173 485 zł

Kapitał własny: 640 873 zł

Cena/Zysk: -

Cena/Wartość księgowa: 13,56

 

Kurs odniesienia: 2,85

Kurs otwarcia: 4,55 zł

Kurs zamknięcia: 5,53 zł

Wolumen obrotu: 107 104 szt.

Autoryzowany Doradca: Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Animator: DM BDM SA

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Piotr Leszczyński 40,00%/40,00%

Andrzej Lis 40,00%/40,00%

Lonstrom Investments Limited 13,85%/13,85%

Free float 6,15%/6,15%

 

*proc. wielkości oferty

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory