• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 26.05 do 06.06.2014 roku.NCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 6 czerwca 2014 r. osiągnął poziom 333,42 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 1,47%.

 

Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 33,9 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował spadek o 3,17%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 zyskał 2,79%, mWIG40 wzrósł o 2,17%, a WIG20 zyskał na swojej wartości 1,35%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 2,3%. 

 

W ostatnich dwóch tygodniach 170 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 90 pozostał bez zmian, a 277 spółek potaniało.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Rocca S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Domenomania.pl S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Doradcy24 S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

ROCCA

     285,71   

DOMENOMAN

     158,62   

DORADCY24

     100,00   

DIGATE

     100,00   

VISION

     100,00   

RCUNION

     100,00   

KAMPA

       96,55   

NFPL

       88,10   

GENOMED

       87,72   

GREMPCO

       70,59   

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: United S.A., Agtes S.A. oraz Synektik S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

UNITED

5201

AGTES

4588

SYNEKTIK

2461

01CYBATON

1620

IZOBLOK

1122

FLUID

675

DANKS

611

EKIOSK

606

BIOGENED

595

CLOUD

585

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Wealth Bay S.A. - na spadek ceny akcji Spółki znaczący wpływ miał opublikowany skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013, w którym Spółka wykazała spadek przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej o 74% r/r;
  • Genesis Energy  S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Węglopex Holding S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

WBAY

-50,00

GENERGY

-50,00

WEGLOPEX

-50,00

NICOGAMES

-50,00

TERMOEXP

-40,64

BINARY

-37,93

CERTUS

-37,79

ALFASTAR

-35,19

SILVACG

-33,33

PLAYMAKER

-33,33

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory