• Statystyka rynku NewConnect w okresie od 9.06.2014 do 20.06.2014 roku.NCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 20 czerwca 2014 r. osiągnął poziom 327,98 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 1,63%.

 

Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 26,5 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował spadek o 3,7%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 stracił 2,06%, mWIG40 spadł o 1,3%, a WIG20 stracił na wartości 1,46%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 0,13%. 

 

W ostatnich dwóch tygodniach 161 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 123 pozostał bez zmian, a 154 spółek potaniało.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Wealth Bay S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Nicolas Entertainment Group S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Tylko Piłka S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

WBAY

     100,00   

NICOGAMES

     100,00   

TPILKA

       78,57   

STANUSCH

       65,91   

ECOTECH

       65,00   

INCANA

       42,86   

CDE

       40,00   

MILKPOL

       36,11   

BIOMAX

       35,48   

AFHOL

       34,17   

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Genesis Energy S.A., Agtes S.A. oraz 01CYBERATON S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót ( w tys. zł)

GENRG

3310

AGTES

3134

01CYBATON

1584

FLUID

1352

BRASTER

954

UNITED

900

SYNEKTIK

841

MEDIACAP

824

VENO

616

BETOMAX

592

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • Silva Capital Group S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • PlayMakers  S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Virtual Vision S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

SILVACG

-75,00

PLAYMAKER

-50,00

VISION

-50,00

CERTUS

-49,04

GOTFI

-46,99

EPICTURES

-44,44

PPRICE

-33,33

GMK

-29,73

EFENERGII

-29,63

ORZLOPONY

-26,67

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory