• Raport z debiutu - Kleba InvestNazwa spółki: Kleba Invest S.A.

Rok założenia: 2004

Strona www: www.klebainvest.pl

 

Data debiutu: 12 czerwca 2014 roku

Sektor: Nieruchomości

Ticker: KIN

 

Opis działalności: Głównym obszarem działalności Emitenta są inwestycje w zakresie nieruchomości komercyjnych. W ramach tego spółka zajmuje się budową i komercjalizacją nowoczesnych obiektów handlowych m.in. parków handlowych zlokalizowanych w mniejszych ośrodkach miejskich oraz nieruchomości dla uznanych operatorów sieci spożywczych. Dodatkowo Emitent działa jako pośrednik między inwestorami a firmami deweloperskimi i wykonawczymi.

 

Kapitalizacja: 69 555 633,05 zł

Wielkość oferty: 1 454 849,00 zł

Koszty emisji: 52 325,47 zł / 3,60%*

Przychody za 2013 r.: 12 490 165,09 zł

Zysk netto za 2013 r.: 4 234 052,79 zł

Kapitał własny: 7 835 383,29 zł

Cena/Zysk: 16,43

Cena/Wartość księgowa: 8,88

 

Kurs odniesienia: 5,50 zł

Kurs otwarcia: 6,45 zł

Kurs zamknięcia: 6,35 zł

Wolumen obrotu: 1 326 szt.

Autoryzowany Doradca: 4Capital Sp. z o. o.

Animator: Alior Bank S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Commonobitt Holdings Ltd. 23,90% / 23,90%

EAA Capital Group S.a.r.l. 13,79% / 13,79%

Andrzej Stromski 13,69% / 13,69%

Sławomir Ryczkowski 9,13% / 9,13%

Mezzo Capital Sp. z o. o. 9,13% / 9,13%

Andrzej Bartoszewicz 5,13% / 5,13%

Free float 25,23% / 25,23%

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory