• Raport z debiutu - AgtesNazwa spółki: Agtes S.A.

Rok założenia: 1995

Strona www: www.agtes.com.pl

 

Data debiutu: 26 maja 2014 roku

Sektor: Usługi inne

Ticker: AGS

 

Opis działalności: W obszarze działalności Emitenta znajdują się analizy i projekty audytorskie w zakresie bezpieczeństwa instytucjonalnego, ochrony informacji niejawnych i biznesowych oraz projektowanie i wdrażanie systemowych i technicznych rozwiązań ochrony obiektów. Ponadto podmiot zajmuje się realizacją dostaw sprzętu technicznego dla wojska, policji, straży granicznej, służby celnej oraz innych służb związanych z bezpieczeństwem państwa.

 

Kapitalizacja: 27 940 000,00 zł

Wielkość oferty: 5 062 500,00 zł

Koszty emisji: 419 687,5 / 8,29%*

Przychody za 2013 r.: 25 930 543,34 zł

Zysk netto za 2013 r.: 3 020 376,54 zł

Kapitał własny: 18 379 250,04 zł

Cena/Zysk: 9,25

Cena/Wartość księgowa: 1,52

 

Kurs odniesienia: 3,75 zł

Kurs otwarcia: 4,40 zł

Kurs zamknięcia: 4,40 zł

Wolumen obrotu: 68 140 szt.

Autoryzowany Doradca: Platinium Investmet Sp. z o. o.

Animator: Dom Maklerski BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Jerzy Dmochowski 6,14% / 6,14%

Altus 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 7,17% / 7,17%

Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych 5,04% / 5,04%

Avanu Venture Capital Management Sp. z o. o. Fundusz 1 S.K.A. 10,08% / 10,08%

Impera Seed Fund Sp. z o. o. Fundusz Kapitałowy S.K. 10,08% / 10,08%

Free float 61,49% / 61,49%

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory