• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 12 do 23 maja 2014 r.

 

12 maja 2014
Wind Mobile

Zarząd Emitenta opublikował prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Spółki na rok 2014, dotyczących przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto, które będą wynosić  kolejno: 61 200 tys. zł, 14 800 tys. zł oraz 8 900 tys. zł. Według tych prognoz wartości te w porównaniu do 2013 roku będą wyższe o 422% w przypadku przychodów ze sprzedaży, o  250% w relacji do EBITDA oraz 228% w odniesieniu do zysku netto.

 

13 maja 2014
Remedis

Zarząd Remedis S.A. poinformował o podpisaniu umowy pożyczki z zakładem opieki zdrowotnej. Pożyczka w wysokości 6 000 tys. zł została udzielona przez Emitenta do 25 lipca 2017 roku. Zostanie ona wypłacona w trzech transzach do dnia 14 lipca 2014 roku. Pożyczkę zabezpieczono cesją wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

14 maja 2014
Polfa

Zarząd Emitenta przekazał do wiadomości informację o podpisaniu listu intencyjnego z SIA Iinternational, właścicielem fabryki farmaceutycznej Biokhimik w Rosji, który należy do 5 czołowych dystrybutorów farmaceutycznych na rynku rosyjskim. Umowa dotyczy zakupu większościowego pakietu akcji fabryki i przejęcie nad nią kontroli właścicielskiej i operacyjnej. Po przejęciu fabryki  Emitent dokona jej modernizacji i będzie wprowadzał standard europejskiej produkcji przemysłowej (GMP), a następnie jego celem jest poszerzenie portfolio produktowego oraz wzrost poziomu sprzedaży.

 

15 maja 2014
Blirt

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu dwóch umów dotyczących realizacji projektu pt. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanych w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Łączny przedział wynagrodzenia Emitenta będzie wynosił od 3 100 do 3 300 tys. zł.

 

16 maja 2014      
United

Zarząd United S.A. poinformował o zawarciu umowy z Inventum Y Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. Przedmiotem umowy jest  wzajemne potrącenie wierzytelności przysługujących funduszowi  z tytułu sprzedaży akcji spółki działającej pod firmą Electus S.A. z wierzytelnościami Emitenta z tytułu zawarcia porozumienia o wcześniejszym wykupie obligacji przez Emitenta w łącznej kwocie 7.024 tys. zł

 

19 maja 2014
I3D

Zarząd Emitenta opublikował informację o pozyskaniu istotnego zlecenia dotyczącego wykonania projektu wystawienniczego dla firmy Alwasaet est., którego ostatecznym odbiorcą jest ośrodek naukowy w Rijadzie. Wartość zlecenia wynosi 2 600 tys. euro, a czas realizacji tego zlecenia wynosi 15 miesięcy.

 

20 maja 2014
APIS S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu umowy o wartości 1 400 tys. zł brutto z firmą Ecodom Explorer Sp. z o. o. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie trzeciej pierzei Kresowego Miasteczka w Biłgoraju. Zlecenie obejmuje wykonanie 7 budynków w stanie surowym zamkniętym do lipca 2015 roku.

 

21 maja 2014
5TH Avenue Holding

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu umowy pożyczki ze spółką zależną, Brodway Investment Sp. z o. o. Kwota pożyczki wynosi 11 500 tys. zł i zostanie ona udzielona na okres 30 miesięcy od daty uruchomienia środków. Spłata nastąpi jednorazowo. Celem zaciągnięcia pożyczki jest pokrycie zobowiązań inwestycyjnych.

 

22 maja 2014
Columbus Capital

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu w dniu 21 maja 2014 r. listu intencyjnego z Partnerami w sprawie współpracy w zakresie powołania nowej Spółki Akcyjnej, która będzie posiadała kapitał założycielski w wysokości 1 000 tys. zł. Celem powstania firmy będzie wspólna inwestycja w rozwój technologii 3D, produkcji sprzętu drukującego w tej technologii, jej promocja oraz inne czynności, które będę prowadził do zwiększania wartości spółki dla inwestorów. Firma przyjmie formę spółki akcyjnej i będzie wprowadzona na rynek ASO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

23 maja 2014
MGM Systems S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy z Raiffeisen Leasing Polska S.A. dotyczącej sprzedaży macierzy serwerowej z serii HP EVA. Klientem końcowym jest przedsiębiorstwo z branży informatycznej. Łączna wartość umowy wynosi 988 tys. zł, a jej realizacja nastąpi w bieżącym kwartale.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory