• Statystyki rynkoweNCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 12 maja 2014 r. osiągnął poziom 338,38 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 1,62%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 34,1 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował spadek o 4,56%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 zyskał 3,35%, mWIG40 wzrósł o 5,15%, a WIG20 zyskał na swojej wartości 3,25%. W tym czasie amerykański DIJA stracił 0,24%. 

 

W ostatnich dwóch tygodniach 154 spółki notowane na rynku NewConnect podrożało, kurs 83 pozostał bez zmian, a 200 spółek potaniało.

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • Kampa S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki wpływ miał opublikowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2014 roku, w którym Spółka wykazała poprawę wyników finansowych, odnotowują stratę netto na poziomie 4,2 tys. zł, w porównaniu do 84,0 tys. zł straty w analogicznym okresie roku poprzedniego;
  • Synkret S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

KAMPA

123,08

SYNKRET

100,00

GPFCAUSA

100,00

GOTFI

86,05

SARE

72,22

COLUMBUS

63,64

EKIOSK

60,87

M4B

56,25

MPAY

53,85

STANUSCH

48,76

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: United S.A., CCS S.A. oraz ZWG S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót

(w tys. zł)

UNITED

6896

CCS

1603

ZWG

1441

SYNEKTIK

1220

FLUID

1066

TELGAM

735

8FORMULA

701

ORPHEE

642

BRASTER

617

EKIOSK

540

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Stopklatka S.A. - na spadek ceny akcji Spółki znaczący wpływ miało odcięcie praw poboru dnia 15 maja 2014 r. w związku z emisją akcji serii D;
  • Virtual Vision  S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Doradcy24 S.A. – na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

STOPKLA

-66,86

VISION

-50,00

DORADCY24

-50,00

GREMPCO

-48,48

TERRA

-44,62

ARTBIZNES

-37,72

BOA

-37,50

JANTAR

-37,50

GTRINITY

-35,92

FARM51

-35,19

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory