• Raport z debiutu - 2C PartnersNazwa spółki: 2C Partners S.A.

Rok założenia: 2006

Strona www: www.2cp.pl

 

Data debiutu: 13 maja 2014 roku

Sektor: Nieruchomości

Ticker: 2CP

 

Opis działalności: Podstawowa działalność Emitenta obejmuje inwestycje w nieruchomości mieszkalne na terenie całej Polski. Podmiot restrukturyzuje te budynki zarówno pod kątem prawnym, ekonomicznym jak i administracyjno – budowlanym oraz dokonuje ich rewitalizacji. Źródłami przychodów Emitenta są projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne oraz opłaty za wynajem lokali.

 

Kapitalizacja: 30 475 000,00 zł

Wielkość oferty: 3 630 000,00 zł

Koszty emisji: 0,00 zł / 0,00 %*

Przychody za 2013 r.: 4 019 967,91 zł

Zysk netto za 2013 r.: 1 148 036,20 zł

Kapitał własny: 5 275 256,21 zł

Cena/Zysk: 26,55

Cena/Wartość księgowa: 5,78

 

Kurs odniesienia: 2,00 zł

Kurs otwarcia: 2,19 zł

Kurs zamknięcia: 2,65 zł

Wolumen obrotu: 6 565 szt.

Autoryzowany Doradca: ECA S.A.

Animator: Alior Bank S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Łukasz Tylec 42,00% / 42,00%

Michał Owsiewski** 42,00% / 42,00%

Free float 16,00% / 16,00%

 

*procentowa wielkość oferty

** Z podmiotem powiązanym posiadającym 100 000 sztuk akcji

 

Blue Oak Advisory