• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji na rynku NewConnect

 

Eskalacja konfliktu na Ukrainie pchnęła w dół główne indeksy polskiej giełdy. W ślad za głównym parkietem przecena uszczupliła portfele inwestorów z NewConnect. 

 

W efekcie w kwietniu NCIndex znalazł się 2,40% poniżej marcowego zamknięcia, wobec 0,92% przeceny na szerokim rynku WIG. Wyprzedaż nie ominęła także trzydziestu najbardziej płynnych spółek z alternatywnego rynku warszawskiej giełdy, NCIndex30 spadł o 1,74% do poziomu 1477,16 pkt. Pomimo słabych nastrojów na rynkach giełdowych, inwestorzy coraz chętniej spoglądają w stronę rynku NewConnect. Średnie obroty na sesji wygenerowane przez spółki z NCIndex w ubiegłym miesiącu wyniosły 3,79 mln zł i były o 4% większe względem ubiegłego miesiąca oraz o 154% większe względem kwietnia roku poprzedniego. Wartość skumulowanych obrotów sesyjnych akcjami na rynku NewConnect wzrosła o 63,5% do poziomu 92,5 mln zł względem kwietnia 2013 r.  Wzrosła również liczba transakcji, z poziomu 49 tys. w kwietniu 2013 r. do 72 tys. w kwietniu bieżącego roku. Czwarty emitent w tym roku tj. CUBE.ITG z dniem 1 kwietnia przeniósł notowania na główny parkiet warszawskiej giełdy. W ubiegłym miesiącu inwestorzy z NewConnect mogli osiągnąć ponad 100% stopę zwrotu na papierach wartościowych aż 9 spółek, z czego najwyższą (495,24%) na akcjach Certus Capital. Na uwagę zasługują również akcje spółek: Blu Pre Ipo (191,67%), Immofund (166,67%) oraz Wert-Holz (156,00%). Wśród spółek, które uległy w minionym miesiącu największej przecenie znajdują się  akcje spółki Komfort Klima (-66,67%), która poinformowała w ostatnich dniach kwietnia o skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Blisko połowę swojej wartości utraciły spółki: Runicom (-51,31%), Virtual Vision (-50,00%) oraz ProxyAd (-50,00%). Wśród spółek, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów, kolejny raz z rzędu, prym wiedzie spółka United. Skumulowane obroty papierami wartościowymi wspomnianej spółki wyniosły 14,66 mln zł i stanowiły blisko 16% wartości obrotów całego rynku. Dużym zainteresowaniem inwestorów w kwietniu cieszyły się również akcje spółek: Braster (6,22 mln zł), FormułaA8 (3,72 mln zł) oraz Synektik (2,82 mln zł).

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Kwiecień

Marzec

Wartość rynkowa (mln zł)

10 767

10 134

Wartość księgowa (mln zł)

5 446

5 463

Cena/Wartość księgowa

1,98

1,85

Cena/Zysk

88,80

109,90

Stopa dywidendy (%)

0,60

0,60

 

 

Największe miesięczne wzrosty

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Kurs  w zł*

Zmiana

1.

CCA

Certus Capital

50,00

495,24%

2.

BPI

Blu Pre Ipo

0,35

191,67%

3.

IMF

Immofund

0,08

166,67%

4.

WHH

Werth-Holz

0,64

156,00%

5.

FUT

Futuris

2,00

100,00%

6.

D24

Doradcy24

0,02

100,00%

7.

CTF

Centurion Finance

0,28

100,00%

8.

WPX

Węglopex Holding

0,02

100,00%

9.

DEV

Devoran

0,02

100,00%

10.

OPT

Optizen Labs

0,96

95,92%

 

 

Największe miesięczne spadki

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Kurs  w zł*

Zmiana

1.

KKM

Komfort-Klima w upadłości

0,01

-66,67%

2.

RUN

Runicom

2,97

-51,31%

3.

VIV

Virtual Vision

0,01

-50,00%

4.

PXY

ProxyAd

0,02

-50,00%

5.

ECO

 Ecotech Polska

0,20

-47,37%

6.

IMG

Imagis

6,00

-40,59%

7.

TRC

Triceps.pl

0,59

-39,18%

8.

DFP

DFP Doradztwo Finansowe

0,09

-35,71%

9.

PMK

 PlayMakers

0,02

-33,33%

10.

BTG

Blue Tax Group

0,02

-33,33%

 

 

Największe miesięczne skumulowane obroty

Lp.

Symbol

Nazwa Spółki

Mln zł

1.

UTD

United

14,66

2.

BRA

Braster

6,22

3.

8FO

FormułA8

3,72

4.

SNT

Synektik

2,82

5.

KOP

Korporacja Budowlana Kopahaus

2,72

6.

TLG

Telgam

2,61

7.

WDO

Weedo

2,48

8.

MNX

Minox

2,27

9.

ORP

Orphée

2,17

10.

CCS

Cyfrowe Centrum Serwisowe

1,85

 

Ciekawe informacje ze spółek
notowanych na NewConnect

 

 

Nazwa
spółki

Wydarzenia

Telgam

14.04 - Spółka poinformowała o podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy Petrosoft.pl Technologie Informatyczne Sp z o.o, a  Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELGAM S.A. na mocy, której spółki ustanowiły plan wzajemnego  wsparcia min. przy pozyskiwaniu zleceń i wdrażaniu badań nad  nowymi usługami teleinformatycznymi.

22.04 - Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), o dofinansowanie projektu pn. "Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim", w ramach Działania II. ,,Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wartość dofinansowania wynosi 4 502 745,27 PLN, a więc 70% wartości projektu, którego całkowita wartość brutto wynosi 7 911 966,70 PLN

United

23.04 -  W wyniku nabycia w drodze transakcji giełdowych Polish American Investment Fund LLC nabył 2.339.569  akcji Spółki UNITED S.A. Po dokonaniu transakcji Spółka PAIF LLC posiada 54.173.281 sztuk akcji Spółki UNITED S.A. dających 54.173.281 głosów, co stanowi 43,14% udział w kapitale oraz 43,14% udział w głosach na WZA w Spółce UNITED S.A.

25.04 -  Spółka poinformowała o zawiązaniu spółki United D.A.G. (SL) Limited z siedzibą w Freeport, Sierra Leone (Afryka Zachodnia). Spółka zajmować się będzie poszukiwaniem, wydobyciem i sprzedażą diamentów oraz złota. W najbliższym czasie United D.A.G. (SL) Ltd zamierza nabyć pierwszych 10 działek o powierzchni 4,4 ha położonych w obrębie Dalakuru Diang Chiefdom Koinadugu Distric, na których rozpocznie pilotażowy projekt wydobycia metodą odkrywkową.

Synektik

25.04 -  Spółka dokonała uroczystego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego, dzięki któremu rozszerzy zakres produkowanych radioznaczników, w szczególności o radioznaczniki specjalne. Rozpoczęcie produkcji w warszawskim zakładzie zoptymalizuje kosztowo wytwarzanie radiofarmaceutyków i zwiększy zasięg efektywnego dostarczania produktów. Grupa posiada także zakład produkcji radiofarmaceutyków, działający w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

 

Opracowanie:

INC S.A