• Statystyki rynkoweNCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 28 kwietnia 2014 r. osiągnął poziom 343,9 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 1,48%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 43,1 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował spadek o 2,35%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 stracił 4,77%, mWIG40 spadł o 2,96%, a WIG20 stracił na swojej wartości 1,73%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 1,36%. 

 

W ostatnich dwóch tygodniach 135 spółki notowane na rynku NewConnect podrożały, kurs 120 pozostał bez zmian, a 184 spółki potaniały.

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Perma-Fix Medical S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Optizen Labs S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Certus Capital S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

PFMEDICAL

150,00

OPTIZENLB

147,50

CERTUS

125,44

STANUSCH

101,25

VISION

100,00

WEGLOPEX

100,00

EASTSIDE

100,00

MPAY

85,71

WAKEPARK

76,47

TERMOEXP

72,19

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: United S.A., Korporacja Budowlana Kopahaus S.A. oraz Formuła8 S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót

( w tys. zł)

UNITED

15314

KOPAHAUS

3206

8FORMULA

2196

BRASTER

1279

PREMETINV

1180

5THAVENUE

955

SYNEKTIK

909

BIOMAX

897

MINOX

791

WEEDO

789

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • R&C Union S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ raport bieżący numer 11/2014, w którym Zarząd Spółki poinformował o skierowaniu do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki;
  • Synkret S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ raport bieżący numer 3/2014, w którym Zarząd Spółki poinformował o zmianie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki;
  • Termoexpert S.A. na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

RCUNION

-80,00

SYNKRET

-75,00

DEVORAN

-50,00

PLANETSOF

-48,45

IMAGIS

-43,30

FINARCH

-42,86

UNITED

-37,04

BINARY

-33,33

NICOGAMES

-33,33

PREMETINV

-31,75

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory