• Najciekawsze debiuty na NewConnect w ciągu ostatnich dwóch latNajciekawsze debiuty na NewConnect w przeciągu ostatnich dwóch lat

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Od początku 2012 roku na NewConnect zadebiutowało 139 spółek, z tego najwięcej bo aż 89 w 2012 roku. Inwestycje w te spółki nie zawsze oznaczały zyski dla inwestorów, niemiej jednak ze wszystkich 139 debiutów można wskazać takie, które nie tylko przyniosły wysokie zyski ale również umożliwiły, dzięki wysokiej płynności swoich akcji, ich realizację. 

 

Inwestorzy, szczególnie ci którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, często mylenie uważają, iż najciekawsze i najlepsze spółki to te, których kurs akcji najbardziej wzrósł - takie podejście najczęściej prowadzi do błędnych decyzji inwestycyjnych i ostatecznie straty zainwestowanych środków. Niestety ostatnie lata pokazały, iż jedną z najważniejszych rzeczy dla inwestora jest płynność akcji które nabywa. Zarazem brak płynności jest największym problemem rynku NewConnect, przez co nie rzadko inwestorzy cieszą się tylko wirtualnym zyskiem.

 

Wybierając najciekawsze debiuty wziąłem pod uwagę nie tylko zysk uzyskany przez potencjalnego inwestora, który zainwestował w akcje spółki w ofercie prywatnej, ale również możliwość zbycia przez niego posiadanych akcji w dowolnym momencie bez ponoszenie wysokich kosztów transakcyjnych rozumianych jako wysokość dyskonta od ceny rynkowej przy których akcje będą zbywalne. Ważna jest również kwota zainwestowanego kapitału, im wyższa tym większe znaczenie ma płynność akcji, dlatego warto przyjąć, iż nasz potencjalny inwestor zainwestował 20 tys. PLN. Dodatkowo dokonałem podziału na najlepszy debiut z punktu inwestora, który nabył akcje w ofercie prywatnej i mógł je sprzedać na debiucie oraz inwestora, który nabył akcje dopiero w dniu debiutu, i który obecnie ma możliwość ich sprzedaży z największym zyskiem.

 

Najlepszy debiut z punktu inwestora, który nabył akcje w ofercie prywatnej

Spółka

Debiut

Wartość oferty

(w PLN)

Cena emisyjna

(w PNN)

Cena zamknięcia w dniu debiutu

(w PLN)

Potencjalny zysk na debiucie

Obrót w dniu debiutu

(w tys. PLN)

Presto S.A.

13.09.2012

600.000

0,15

0,31

107%

133

Leasing-Experts S.A.

17.10.2013

549.232

0,65

1,3

100%

189

K&K Herbal Poland S.A.

24.05.2012

369.800

1,2

2,16

80%

64

piLAB S.A.

20.07.2012

300.000

2

3,6

80%

60

FLY.PL S.A.

27.07.2012

750.000

0,5

0,9

80%

69

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

05.12.2012

548.500

0,5

0,9

80%

155

Źródło: Opracowanie własne

 

Z punktu widzenia inwestora nabywającego w ofercie prywatnej akcje, najlepszym debiutem okazał się debiut spółki Presto S.A. Spółka ta debiutując we wrześniu 2012 roku dała potencjalnie zarobić inwestorom nabywającym akcje w ofercie prywatnej 107%, dodatkowo obroty i kurs akcji w ciągu paru dni od debiutu pozwalały sprzedać te akcje, z tak wysokim zyskiem, praktycznie każdemu inwestorowi. Presto S.A. zajmuje się produkcją i sprzedażą ceramicznych systemów kominowych do odprowadzania spalin z tradycyjnych oraz nowoczesnych urządzeń grzewczych, a także pustaków wentylacyjnych wykorzystywanych do wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym. Presto umożliwiło sowity zarobek na debiucie, niemniej jednak obecnie akcje Spółki notowane są po 0,11 PLN, tj. poniżej ceny z oferty prywatnej, tym samym długoterminowa inwestycja w spółkę przyniosła, akcjonariuszom kupującym na debiucie, stratę.

 

Drugim najlepszym debiutem może pochwalić się spółka Leasing-Experts S.A., działająca w branży leasingowej na terenie całej Polski i posiadająca sieć brokerów świadczących usługi w zakresie sprzedaży produktów leasingowych, kredytowych oraz factoringowych przeznaczonych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Akcje tej spółki potencjalnym inwestorem w dniu debiutu umożliwiły 100% zysk. Zarówno obroty, jak i wzrost kursu po debiucie umożliwiały nie tylko sprzedaż tych akcji, ale jeszcze uzyskanie wyższej stopy wzrostu. Obecnie cena rynkowa jednej akcji wynosi 1,48 PLN, tj. o 127,7% więcej niż w ofercie prywatnej i 13,8% więcej niż debiucie.

 

Pozostałe spółki, tj. K&K Herbal Poland S.A., piLAB S.A., FLY.PL S.A. oraz Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zajęły wspólnie trzecie miejsce wśród najlepszych debiutów osiągając taki sam wzrost wynoszący 80%. K&K Herbal Poland S.A. tylko na czterech sesjach od dnia debiutu pozwalała zrealizować zysk, niestety później (z wyjątkiem krótkiego okresu czasu) było już tylko gorzej. Obecnie akcje te kosztują 0,37 PLN tj. znacznie poniżej ceny z oferty prywatnej, tym samym przyniosły one sporą stratę nowym akcjonariusza kupującym na debiucie. K&K Herbal Poland S.A. specjalizuje się w dystrybucji oraz sprzedaży suplementów diety, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz weterynaryjnych. Spółka piLAB, zajmująca się w sprzedażą i wdrażaniem systemów służących digitalizacji, przetwarzaniem oraz archiwizacją dokumentów, nie tylko pozwoliła inwestorom cieszyć się wysokim wzrostem na debiucie, ale również konsekwentnie ten wzrost powiększa. Obecnie jedna akcja spółki jest warta 10,50 PLN, tj. o 425% więcej niż cena nabycia akcji w ofercie prywatnej, dodatkowo akcje spółki cechują się dobrą, jak na NewConnect, płynnością. Spółka Fly.PL S.A. specjalizująca się w sprzedaży agencyjnej wycieczek, w ciągu dziewięciu pierwszych sesji, przy dużych obrotach wzrosła o 1120% do poziomu 6,10 PLN za jedną akcję. Obecnie jedna akcja warta 5,50 PLN tj. 1000% więcej, ale warto podkreślić, że poza pierwszymi sesjami akcje tej spółki cechują się niską płynnością, tym samym możliwość realizacji tego zysku jest niska. Spółka Agencja Rozwoju Innowacji S.A. świadcząca usługi związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych w postaci kapitału bezzwrotnego, udziałowego i dłużnego, zadebiutowała 5 grudnia 2012 roku. Wysoki zysk był możliwy do osiągniecia tylko na debiucie spółki, w ciągu niewiele ponad miesiąca wartość jednej akcji spadła do 0,25 PLN, co oznaczało stratę w wysokości 50% względem ceny z oferty prywatnej. Obecnie jedna akcja jest warta 0,43 PLN, tj. 14% mniej niż w ofercie, tym samym inwestycja ta na pewno nie była udana dla inwestorów nabywających akcje w trakcie debiutu spółki.

 

Warto się tutaj zastanowić czy takie wysokie wzrosty na debiucie mają uzasadnienie. Bo jak wytłumaczyć wzrost o 100%? Czy biznes zmienił się tak bardzo w okresie od pozyskania środków z oferty do debiutu spółki żeby uzasadniać taką zmianę wyceny? Odpowiedź brzmi nie. Są tylko dwa wytłumaczenia, albo taki debiut ma charakter spekulacyjny albo spółka została źle wyceniona na etapie oferty. Niestety na NewConnect przeważnie mamy do czynienia z tym pierwszym.

 

Najlepszy debiut z punktu inwestora, który nabył akcje na debiucie

 

Analizując jakie spółki były najlepsze z perspektywy inwestora, który nabył akcje na debiucie, wykluczyłem spółki, które cechują się niskimi obrotowymi, mających charakter czysto spekulacyjny lub zmieniających podstawową działalność operacyjną. Z wszystkich 139 debiutów, 25 spółek dało zarobić ponad 100% licząc od ceny zamknięcia z dnia debiutu do ceny obecnej. Z tych 25 spółek warto wymienić Baumal Group S.A., Edison S.A., Mostostal Wrocław S.A., piLAB S.A., Colomedica S.A., a w szczególności Uboat Line S.A. i VIVID Games S.A., które osiągnęły odpowiednio 584% i 1377% wzrost kursu. Uboat Line S.A. specjalizuje się w tanich przeprawach promowych osób i samochodów ciężarowych (poprzez obsługę firm transportowych) oraz towarów niebezpiecznych, natomiast VIVID Games S.A. w projektowaniu, produkcji oraz publikacji gier przeznaczonych na konsole stacjonarne oraz przenośne, komputery klasy PC i Mac, a także smartfony. Co najciekawsze obie te spółki miały nieudany debiut, akcje Uboat Line spadły na debiucie o 27%, a akcje VIVID Games o 11%. Oznacza to tylko jedno udany debiut nie jest wyznacznikiem późniejszego kształtowania się kursu i warto kupować spółki o mocnych fundamentach i perspektywach, a nie spółki których jedynym powodem wzrostu są w mniejszym lub większym stopniu transakcje spekulacyjne. 

 

Opracowanie:

 

PROFESCAPITAL