• Komunikaty emitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect w okresie od 31 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.

 

31 marca 2014

Elektromont S.A.

 

Zarząd Elektromont S.A. poinformował o otrzymaniu od „Energopol – Szczecin” S.A. umowy dotyczącej wykonania robót w ramach projektu "Budowa Portu jachtowego w Szczecinie". Wynagrodzenie Emitenta ma wynieść 1.960 tys. zł, a termin zakończenia prac przypada na 15 września 2014 r.

 

1 kwietnia 2014

ECOTECH POLSKA S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o niewykupieniu w terminie obligacji serii H. Zobowiązania Emitenta z tego tytułu wynoszą 596 tys. zł wraz z odsetkami. Obecnie Zarząd jest w trakcie prowadzenia rozmów z wierzycielami, jednak nie wyrazili oni dotychczas zgody na konwersję obligacji lub redukcję zobowiązań.

 

2 kwietnia 2014

JWW Invest S.A.

 

Zarząd JWW Invest S.A. poinformował o powzięciu dnia 1 kwietnia 2014 r. informacji o podpisaniu  z niemieckim zleceniodawcą kontraktu na wykonanie remontu bloków energetycznych. Szacowana wartość zamówienia wynosi 1.300 tys. euro, a termin zakończenia prac planowany jest na październik 2014 r.

 

3 kwietnia 2014

BIOMAX SA

 

Zarząd Spółki poinformował o podjęciu w dniu 2 kwietnia 2014 r. uchwały w sprawie publicznej emisji zabezpieczonych obligacji serii A w ilości 6.000 sztuk, o wartości nominalnej 1 tys. zł oraz równej jej cenie emisyjnej.

 

4 kwietnia 2014

VEDIA SA

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu przez swoją Spółkę zależną zamówienia na dostawę tabletów pod marką własną kontrahenta. Łączna wartość zamówienia wynosi 730 tys. USD. Zamówienie jest obecnie w trakcie realizacji, a kontrahent wpłacił depozyt.

 

7 kwietnia 2014

Plasma SYSTEM S.A.

 

Zarząd Spółki podał w raporcie bieżącym prognozy wyników finansowych Spółki na 2014 r. Według informacji Zarządu, Emitent powinien zrealizować w 2014 Przychody netto ze w wysokości 31.000 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 4.500 tys. zł.

 

8 kwietnia 2014

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu w dniu 7 kwietnia 2014 r. umowy nabycia akcji spółki z branży elektroniki, zajmującej się między innymi produkcją elementów wykorzystywanych przy pozyskiwaniu alternatywnych źródeł energii. Emitent nabył aktywa za kwotę  810 tys. zł.

 

9 kwietnia 2014

ICP Group S.A.

 

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez swoją spółkę zależną Pharma House Concept Sp. z o.o. podpisanej umowy dotyczącej realizacji programu edukacyjno-badawczego dla firmy z branży farmaceutycznej. Wartość projektu wynosi 3.066 tys. zł., zadaniem spółki zależnej będzie koordynowanie prac badawczych.

 

10 kwietnia 2014

IZO-BLOK S.A.

 

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r. pisma z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w którym zawarto informację o spełnieniu kryteriów merytorycznych oraz o umieszczeniu wniosku o dofinansowanie projektu na liście projektów rekomendowanych do wsparcia. Projekt prowadzony przez Emitenta może z tego tytułu otrzymać dofinansowanie do kwoty 2.123 tys. zł.

 

11 kwietnia 2014

Baltic Ceramics Investments S.A.

 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. poinformował o rozpoczęciu przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. budowy pierwszego w Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne, wykorzystywane w procesie wydobycia m.in. gazu łupkowego. Projekt jest współfinansowany przez rząd RP oraz Unię Europejską w kwocie 33.200 tys. zł, a jego zakończenie planowane jest na drugie półrocze 2015 roku.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory