• Statystyki rynkoweNCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 11 kwietnia 2014 r. osiągnął poziom 356,92 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni stracił na wartości 0,04%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 37,2 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował wzrost o 0,95%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 zyskał 1,10%, mWIG40 wzrósł o 0,57%, a WIG20 zyskał na swojej wartości 1,25%. W tym czasie amerykański DIJA stracił 1,66%.

 

W ostatnich dwóch tygodniach 155 spółek notowanych na rynku NewConnect podrożało, kurs 91 pozostał bez zmian, a 194 spółki potaniały.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Binary Helix S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Synkret S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Termoexpert S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ raport bieżący EBI 5/2014, w którym Spółka poinformowała o zawarciu istotnej umowy przeprowadzenia termomodernizacji dwóch budynków położonych w Gliwicach. Łączna wartość prac ma wynieść około 1 mln zł brutto.

 

Nazwa Spółki

Wzrost

BINARY

122,22%

SYNKRET

100%

TERMOEXP

82%

BRASTER

79,78%

OPENNET

76,17%

SUNEX

69,23%

DXD

66,67%

IMMOFUND

66,67%

ADMASSIVE

61,93%

NEMEX

58,33%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: Mostostal Wrocław S.A., Braster S.A. oraz United S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót

(w tys. zł)

MOSTOSTALWRO

4523

BRASTER

4269

UNITED

3821

IZOBLOK

2210

SYNEKTIK

2191

WDBBU

1291

FLUID

1133

SELVITA

1047

KOPAHAUS

883

COLEOS

804

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Virtual Vision S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Triceps.pl S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Ecotech Polska S.A. na spadek ceny akcji Spółki miał wpływ raport bieżący numer 9/2014 w którym Zarząd Spółki poinformował o niewykupieniu obligacji serii H z terminem zapadłości 31 marca 2014 roku. Zobowiązania Spółki z tytułu niewykupionych obligacji wynoszą 595 868,16 zł wraz z odsetkami.

 

Nazwa Spółki

Spadek

VISION

-50%

TRICEPS

-48,48%

ECOTECH

-47,37%

PLAYMAKER

-33,33%

KOMFORTKM

-33,33%

NICOGAMES

-33,33%

BLUETAX

-33,33%

ARTBIZNES

-31,03%

STIGROUP

-28,57%

SAKANA

-26,00%

 

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory