• Hussar Gruppa wjeżdża na rynek CatalystHussar wjeżdża na Catalyst

 

Działająca w obszarze spedycji oraz niszowych usług transportowych spółka Hussar Gruppa S.A. jest w trakcie procesu przyjmowania zapisów na obligacje serii S o wartości do 10 mln zł.

 

Obligacje te zostaną wyemitowane na okres trzech lat, a ich oprocentowanie jest stałe i będzie wynosić 8,5% w skali roku, z odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Pomimo iż jest to kolejna emisja obligacji Spółki, seria S będzie pierwszą notowaną na rynku Catalyst. Zapisy na obligacje trwają do 30 kwietnia 2014 r.

 

Emisja obligacji związana jest z potrzebami kapitałowymi na dalszy rozwój wysokomarżowych linii biznesowych Spółki. Docelowo 60% środków pozyskanych z emisji przeznaczonych zostanie w obszarze usług transportowych, a w szczególności na pozyskanie i rozwój bazy podwykonawców, jak również na usprawnienie działań związanych z płatnościami, co powinno przełożyć się na uzyskanie wyższej marży na tych usługach. Kolejne 30% środków wykorzystane zostanie w obszarze pomocy drogowej oraz likwidacji szkód, głównie na pozyskania specjalistów od likwidacji i mechaniki oraz na zakup pojazdów likwidacyjnych. Pozostała część środków (10%) wykorzystana zostanie w segmencie innowacji, w celu rozszerzenia oferty Spółki o kolejne cztery nowe produkty.

 

- Naszym celem jest stać się w ciągu 3 lat najlepiej zarządzaną, średniej wielkości specjalistyczną firmą dostarczającą kompleksowe rozwiązania dla spedycji i transportu. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do dalszego rozwoju i w tym zakresie potrzebujemy kapitału z emisji obligacji – opisuje plany Spółki Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu Hussar Gruppa S.A.

 

Spółka przy wykorzystaniu własnego działu do innowacyjnych rozwiązań prowadzi również prace nad unikalnymi produktami dla firm transportowych. W tej chwili Hussar Gruppa S.A. posiada w sprzedaży trzy własne innowacyjne produkty, tj. H-VIZ – opatentowany zestaw do spowalniania procesu pęknięć przedniej szyby, H PLAST – opatentowany zestaw do profesjonalnego łatania plandek oraz H CARPET – mata absorbująca wycieki na drodze. Spółka jest także pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej na skalę światową reklamy 3D na pojazdy ciężarowe.

 

Docelowo Hussar Gruppa S.A. zakłada, iż dział innowacyjnych produktów będzie najbardziej dochodowym obszarem Spółki w najbliższych 5 latach.

 

Opracowanie:

 

Blue Oak Advisory

 


Niniejszy dokument nie stanowi reklamy, oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani oferty publicznej ani zaproszenia do składania oferty, jak również jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki HUSSAR Gruppa S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie Obligacji serii S jest Memorandum Informacyjne Obligacji serii S dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta www.hussar-gruppa.com oraz Oferującego www.dmprospectus.pl.