• Statystyki rynkoweNCIndex

 

NCIndex na zamknięciu w dniu 28 marca 2014 r. osiągnął poziom 357,1 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni zyskał na wartości 0,62%. Wartość handlu w omawianym okresie osiągnęła poziom 42 mln zł. W tym czasie NCIndex30 zanotował wzrost o 4,50%. Analizując indeksy rynku regulowanego – MiS80 zyskał 5,33%, mWIG40 wzrósł o 6,65%, a WIG20 zyskał na wartości 3,92%. W tym czasie amerykański DIJA zyskał 1,60%. 

 

W ostatnich dwóch tygodniach 166 spółki notowane na rynku NewConnect podrożały, kurs 101 pozostał bez zmian, a 174 spółki potaniały.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

 

  • MPL Verbum S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Spółki, w którym wykazała ona przychody netto ze sprzedaży w III kwartale na poziomie 2 597 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 301 tys. zł.
  • Logzact S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miał wpływ opublikowany raport roczny za 2013 rok, w który spółka wykazała wzrost zysku netto z 32 tys. w 2012 roku do 152 tys. w 2013 r.
  • Certus Capital S.A. – na wzrost ceny praw akcji Spółki maił wpływ raport bieżący nr 18/2014, w którym Spółka poinformowała o podwyższeniu wkładu przez Emitenta jako komplementariusza wniesionego do spółki zależnej Certus Capital sp. z o.o. – Inwestycje s.k. z kwoty 25 tys. zł do kwoty 1 050 tys. zł.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

MPLVERBUM

90%

LOGZACT

72,72%

CERTUS

66,34%

MEDIACAP

64,61%

SELVITA

54,01%

JDB

50%

BLUETAX

50%

LAURENPES

50%

NICOGRAMES

50%

AGROMA

50%

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: United S.A., Mostostal Wrocław S.A. oraz Fluid S.A.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys. zł)

UNITED

10929

MOSTOSTALWRO

3896

FLUID

2366

IZOBLOK

1960

MINOX

1273

SYNEKTIK

900

BRASTER

849

AGROMEP

795

KOPAHAUS

733

SELVITA

694

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

 

  • PSW Capital S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • D&D S.A. - na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje;
  • Doradcy24 S.A. na spadek ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, podane do wiadomości publicznej informacje.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

PSWCAPITA

-75%

DXD

-57,14%

DORADCY24

-50%

EASTSIDE

-50%

IMMOFUND

-50%

DEVORAN

-50%

SILVACG

-46,67%

VCP

-41,82%

8FORMULA

-40,50%

TILIA

-38,54%

 

Opracowanie:

 

Certus Capital