• Raport z debiutu - HollywoodNazwa spółki: Hollywood S.A.  

Rok założenia: 2012  

Strona www: www.hollywoodsa.eu

 

Data debiutu: 18 marca 2014 roku

Sektor: Usługi inne

Ticker: HLD

 

Opis działalności:  Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Emitent prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa. Grupa Kapitałowa posiada wiele autorskich rozwiązań technicznych m.in. zintegrowany system odzysku energii cieplnej z urządzeń do podgrzewu wody technologicznej, system recyrkulacji wody technologicznej czy system odzysku ciepła z wody popralniczej.

 

Kapitalizacja: 31 000 000,00 zł

Wielkość oferty: 800 000,00 zł

Koszty emisji: 121 185,72 zł / 15,15%*

Przychody za 2013 r.: 16 344 904,76 zł

Zysk netto za 2013 r.: 114 092,06 zł

Kapitał własny: 31 358 520,55 zł

Cena/Zysk:  271,71

Cena/Wartość księgowa:  0,99

 

Kurs odniesienia:  1,00 zł

Kurs otwarcia: -

Kurs zamknięcia: 1,00 zł

Wolumen obrotu: 0 szt.

Autoryzowany Doradca: Corvus Corporate Finance sp. z o. o.

Animator:  DM BOŚ S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Adam i Renata Konieczkowscy 83,87% / 89,69%

Free float 16,13% / 10,31%

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

Certus Capital