• Raport z debiutu - 2Intellect.com Nazwa spółki: 2Intellect.com S.A.

Rok założenia: 2011

Strona www: www.2intellect.com

 

Data debiutu: 13 marca 2014 roku

Sektor: Informatyka

Ticker: 2IT

 

Opis działalności: Emitent tworzy i dostarcza technologie informatyczne dla klientów biznesowych, które wspomagają procesy decyzyjne na każdym etapie zarządzania w przedsiębiorstwie. Spółka posiada własne autorskie oprogramowanie Business Intelligence IINTELLECT BI. Program ten generuje raporty oraz oblicza wskaźniki w obszarach: sprzedażowym, kosztowym, procesowym czy produkcyjnym, które dostarczają informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ponadto Emitent świadczy usługi konsultacyjne, programistyczne i wdrożeniowe.

 

Kapitalizacja: 1 980 000,00 zł

Wielkość oferty: 600 000,00 zł

Koszty emisji: 85 000,00 zł / 14,17%*

Przychody za 2013 r.: 1 742 180,00 zł

Zysk netto za 2013 r.: 239 362,82 zł

Kapitał własny: 1 511 820,03 zł

Cena/Zysk: 8,27

Cena/Wartość księgowa: 1,31

 

Kurs odniesienia: 0,60 zł

Kurs otwarcia: 0,87 zł

Kurs zamknięcia: 0,90 zł

Wolumen obrotu: 273 696 szt.

Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A.

Animator: BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

PC Guard S.A. 27,27% / 27,27%

CS Finanse Sp. z o. o. 7,27% / 7,27%

Karol Kurzawski 7,27% / 7,27%

Beata Grześkowiak 12,73% / 12,73%

Dariusz Grześkowiak 5,68% / 5,68%

Mariusz Bławat 5,68% / 5,68%

Free float 34,09% / 34,09%

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital