• Rynek NewConnect i jego europejskie odpowiednikiRynek NewConnect i jego europejskie odpowiedniki

 

Rynek NewConnect skończył w 2013 roku 6 lat, dlatego warto spojrzeć jak wypadł on na tle swoich europejskich odpowiedników.

 

W okresie od 2007 roku do końca III kw. 2013 roku na rynkach alternatywnych w Europie zadebiutowało 1532 emitentów. Największa liczba debiutów we wskazanych okresie miała miejsce na rynkach w Wielkiej Brytanii (na AIM i SFM zadebiutowało 510 emitentów), jednak polska akcyjna część ASO niewiele ustępuje pod tym względem swojemu brytyjskiemu odpowiednikowi (494 debiuty). Różnica pomiędzy rynkami we wskazanych krajach jest niewielka i wynosi zaledwie 16 spółek. Rynek NewConnect w okresie od 2007 r. do końca III kw. 2013 r. wyprzedził pod względem ilości debiutów takie rynki jak Alternext (102 debiuty), First North (119 debiutów), czy Entry Standard (82 debiuty).

 

1. IPO na rynkach alternatywnych w Europie

 

 

I-III kw. 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Kraj/e

Rynek

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Liczba IPO

Wartość IPO

Polska

WSE (NewConnect)

36

9

89

36

172

133

86

40

26

10

61

47

24

41

Wielka Brytania

London (AIM i SFM)

43

925

49

788

62

733

62

1486

15

685

59

1492

220

9537

Luksemburg

Luxembourg (EuroMTF)

5

35

6

564

20

451

36

797

22

1575

15

267

18

1401

Holandia, Belgia, Portugalia, Francja, Wielka Brytania

NYSE Euronext (Alternext)

5

76

8

23

19

111

21

73

3

0

7

31

39

445

Szwecja, Dania, Finlandia, Islanda

NASDAQ OMX (First North)

13

15

9

10

17

4

9

22

5

0

16

56

50

837

Norwegia

Oslo Axess

3

27

1

0

9

264

7

83

2

91

10

63

19

729

Niemcy

Deutsche Borse (Entry Standard)

1

0

15

32

5

78

13

116

4

5

10

6

34

250

Hiszpania

BME (Spanish Stock Exchange) MAB

1

2

5

9

5

13

10

48

2

19

0

0

0

0

Włochy

Borsa Italiana (AIM)

8

114

3

10

3

9

6

32

5

32

0

0

0

0

Turcja

Borsa Istanbuł

4

328

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Łącznie

119

1531

185

1472

312

1796

250

2697

84

2417

178

1962

404

13240

*rynek funkcjonuje od 30.12.2012 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „IPO Watch Europe Annual Review 2007-2013”, pwc

 

Przyglądając się udziałowi rynku NewConnect w ilości IPO na rynkach alternatywnych w Europie wyraźnie zaznacza się dynamiczny przyrost liczby notowanych emitentów, jaki miał miejsce w latach 2007-2011 r. (w tym czasie udział IPO na polskim rynku alternatywnym wzrósł z 5,9% do 55,1%). Średnio w analizowanym okresie, tj. od roku 2007 do końca III kw. 2013 roku, rynek NewConnect odpowiadał za 34,2% debiutów na europejskich alternatywnych parkietach rocznie. Wynik ten jest wynikiem najlepszym spośród analizowanych rynków alternatywnych, przy czym tylko dwukrotnie rynek NewConnect nie przewodził w stawce w ujęciu rocznym pod względem liczby debiutów (w roku 2007 i I-III kw. 2013 więcej spółek zadebiutowało w Wielkiej Brytanii).

 

W ramach IPO na rynkach alternatywnych w okresie od 2007 r. do III kw. 2013 r. spółki zgromadziły łącznie środki przekraczające 25 mld EUR. Prym pod względem kapitału zgromadzonego w ramach IPO wiodą rynki londyńskie. Spółki z AIM i SFM zgromadziły łącznie 15,6 mld EUR, co odpowiada za 62% wartości wszystkich ofert na rynkach alternatywnych w analizowanych okresie. Porównując NewConnect pod względem wartości pozyskanego przez spółki kapitału do jego europejskich odpowiedników otrzymujemy obraz nieco gorszy od tego, jaki uzyskaliśmy w przypadku ilości IPO. Łączna wartość kapitału zgromadzonego przez spółki w okresie od 2007 r. do końca III kw. 2013 r. ukształtowała się w okolicach 316 mln EUR (co odpowiada za 1,26% wszystkich ofert). Nie jest to najgorszy wynik, mniej kapitału spółki pozyskały przez hiszpański BME MAB (91 mln EUR) oraz włoski AIM (197 mln EUR), jednak daleko mu do londyńskich AIM i SFM. W okresie od 2007 r. do III kw. 2013 r. udział warszawskiego rynku alternatywnego w wartości IPO na rynkach alternatywnych w Europie wynosił od 0,31% (w 2007 r.) do 7,4% (w 2011 r.). Średnio wartości IPO w danym roku odpowiadały za 2,1% wartości ofert w Europie.

Warszawski rynek alternatywny jest miejscem, na którym przeprowadzane są najmniejsze pod względem wartościowym IPO. Średnia wartość oferty pierwotnej w latach 2007 - III kw. 2013 r. wynosiła 0,64 mln EUR, wobec średniej dla wszystkich rynków alternatywnych w Europie  na poziomie 16,4 mln EUR.

 

W ujęciu całościowym uznać należy, że stworzenie rynku NewConnect w Polsce okazało się dobrym posunięciem. Brak odpowiednio dużego rynku alternatywnego w Europie Środkowo-Wschodniej sprawił, iż w początkowych latach warszawski mały parkiet przeżywał swoisty boom, przyciągając z roku na rok coraz większą ilość emitentów i pozostawiając jednocześnie pod tym względem pozostałe rynki alternatywne w Europie daleko w tyle. Dopiero od 2012 r. rozwój rynku NewConnect częściowo wyhamował. Stało się tak na skutek porządkowania rynku przez jego organizatora, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który uznał, iż polski rynek alternatywny potrzebuje poprawy w obszarze przejrzystości notowanych spółek i bezpieczeństwa obrotu, zaostrzając tym samym zarówno warunki dopuszczeniowe dla nowych emitentów, jak i zakres obowiązków informacyjnych. Zmiany te, wraz z pogorszeniem nastrojów na rynkach kapitałowych obserwowanych w roku 2012 i 2013, bezpośrednio wpłynęły na spadek zainteresowania rynkiem alternatywnym w Polsce ze strony nowych spółek.

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP SA