• Raport z debiutu - SaplingNazwa spółki: Sapling S.A.

Rok założenia: 2011

Strona www: www.sapling.com.pl

 

Data debiutu: 15 stycznia 2014 roku

Sektor: Budownictwo

Ticker: SAP

 

Opis działalności: Emitent sprawuje nadzór strategiczny nad spółką zależną, która zajmuje się wprowadzaniem innowacji w ochronie środowiska. Głównym zadaniem Emitenta jest doradztwo w zakresie wdrażania opatentowanych przez spółkę zależną technologii
w zakresie oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów ściekowych. W ciągu roku działalności spółka zgłosiła 3 technologie w urzędzie patentowym, a kolejne są
w trakcie opracowywania.

 

Kapitalizacja: 10 392 750,00 zł

Wielkość oferty: 725 000,00 zł

Koszty emisji: 125 348,30 zł / 17,29%*

Przychody za 2012 r.: 1 061 490,00 zł

Zysk netto za 2012 r.: 423 799,98 zł

Kapitał własny: 516 826,12 zł

Cena/Zysk: 24,52

Cena/Wartość księgowa: 20,11

 

Kurs odniesienia: 0,20 zł

Kurs otwarcia: 0,25 zł

Kurs zamknięcia: 0,31 zł

Wolumen obrotu: 399 416 szt.

Autoryzowany Doradca: Rubicon Partners Corporate Finance S.A.

Animator: DM BZ WBK

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz % akcji / % głosów na WZ

Robert Procyszyn 54,06% / 54,06%

Maciej Pawluk 12,98% / 12,98%

Artur Komorowski 12,98% / 12,98%

Piotr Roszczyc 6,49% / 6,49%

Free float 13,50 % / 13,50 %

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital