• Komunikaty EmitentówKomunikaty emitentów

 

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów z rynku NewConnect z rynku NewConnect w okresie od 7 stycznia 2014 r. do 18 stycznia 2014 r. 

 

7 stycznia 2014

Grupa HRC S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację, iż zawarł z Polską Telefonią Komórkową – Centertel sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie budowy, dystrybucji i odsprzedaży towarów Polskiej Telefonii Komórkowej - Centertel sp. z o.o. oraz innych działań zdefiniowanych w treści umowy. Minimalna wartość świadczonych przez Grupę Emitenta usług wyniesie 22 396 tys.  zł. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku. 

 

8 stycznia 2014

PIKA S.A.

Zarząd Spółki poinformował o nabyciu ze środków własnych nieruchomości biurowej o wartości 246 tys. zł.

 

9 stycznia 2014

ZWG S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu podpisanej przez spółkę zależną Kobud sp. z o.o. umowy o kredyt obrotowy w kwocie 5 000 tys.  zł. Kredytodawcą jest ING Bank Śląski S.A. Zadłużenie spółki zabezpieczone jest hipoteką na nieruchomości o wartości 7 500 tys. zł. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M oraz marżę banku. Umowa kredytowa obowiązuje do końca czerwca 2018 roku.

 

10 stycznia 2014

Ekopol Górnośląski Holding S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu z PARP umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. na realizację projektu pt.: "Wdrożenie innowacyjnego systemy B2B do zarządzania infrastrukturą techniczną i zasobami ludzkimi współpracujących przedsiębiorstw." Całkowity koszt realizowanej inwestycji to 743 tys. zł, z czego maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 475,3 tys. zł. Projekt ma zostać zrealizowany do końca września 2015 roku.

 

11 stycznia 2014

PÓŁNOC Nieruchomości S.A.

Zarząd Emitenta poinformował iż podpisano umowę przedwstępną nabycia reszty udziałów w nieruchomości zabudowanej przez spółkę zależną ARAMUS Investments sp. z o.o.  Całość transakcji zamyka się w kwocie 760 tys. zł. Nabycie rzeczonej działki to część realizacji strategii operacyjnej grupy. W dalszej części informacji Zarząd Emitenta  poinformował, że będzie realizował transakcje kupna nieruchomości do kwoty 2 500 tys.  zł.

 

13 stycznia 2014

Selvita S.A.

Jak poinformował Zarząd, Spółka otrzymała zlecenie na wykonanie usług chemicznych w zakresie badań nad nowymi lekami od dużego koncernu farmaceutycznego. Podpisana umowa w wartości 965 tys. dolarów (co przy kursie z dnia parafowania umowy daje 2 940 tys. zł) jest historycznie najwyższym kontraktem pozyskanym przez Spółkę. Zarząd poinformował również, iż spodziewa się kolejnych zamówień rozwijających współpracę.

 

14 stycznia 2014

Unimot Gaz S.A.

Zarząd Spółki przekazał do wiadomości publicznej informację o prognozowanych przychodach osiągniętych przez Spółkę w grudniu 2013 roku. Wg Zarządu przychody w ostatnim kwartale 2013 wyniosły 82 159 tys. zł i są lepsze od wyników osiągniętych w analogicznym okresie rok wcześniej o 13 549 tys. zł. Jak informuje Spółka największy wpływ na poprawę wyników ma segment hurtowej sprzedaży gazu. Dane mogą różnić się od faktycznych, które zostaną zawarte w raporcie za IV kwartał 2013 roku.

 

15 stycznia 2014

United S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o nabyciu w dniu 14 stycznia 2014 r. od funduszu Pioneer Pekao TFI S.A. obligacji wyemitowanych przez Dom Maklerski IDM S.A. za kwotę 4 475 tys. zł. Nabyto 7.272 szt. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. W dniu podpisania umowy, tj. 14 stycznia 2014, do wykupu pozostało 870,57 zł wartości nominalnej jednej obligacji.

 

16 stycznia 2014

Logzact S.A.

W przetargu publicznym ogłoszonym przez Bibliotekę Śląską w Katowicach wygrała oferta złożona przez Emitenta. Przetarg dotyczył serwisu instalacji technologicznej magazynu wysokiego. Umowa podpisana przez Emitenta warta jest 2 599 tys. zł netto, a termin zakończenia umowy upływa 31 stycznia 2017 r.

 

17 stycznia 2014

LS Tech-Homes S.A.

W raporcie przekazanym przez Zarząd Spółki zawarto, że podpisana została umowa transakcji ze spółką Invest Dom sp. z o.o. Beskidy VII Spółka komandytowa z siedzibą w Kętach. Na mocy podpisanej umowy uregulowane zostają warunki sprzedaży przez Spółkę do 31.12.2014 r. materiałów budowlanych za przewidywaną kwotę 8 000 tys. zł rzecz INVEST DOM sp. z o.o. Beskidy VII SK. Podpisana umowa ulegnie przedłużeniu na czas nieokreślony, jeśli żadna ze stron nie wyrazi przeciwnej woli. Wszelkie inne informacje dotyczące rzeczonej transakcji zostały objęte tajemnicą handlową.

 

18 stycznia 2014

Star Fitness S.A.

W podanej do wiadomości informacji Zarząd Emitenta przekazał, że Emitent nabył w dniu 15 stycznia 2014 r. od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej niezabudowaną nieruchomość gruntową za kwotę 1 184 tys. zł netto. Emitent na terenie nieruchomości ma zrealizować inwestycję polegają na zorganizowaniu zakładu produkcji sprzętu sportowego.

 

Opracowanie:

 

Certus Capital