• Przegląd sytuacji na rynku NewConnectPrzegląd sytuacji na rynku NewConnec

 

W grudniu NCIndex okazał się najmocniejszym liderem spośród tych kwotowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.

 

O ile w przypadku m.in. indeksu szerokiego rynku WIG nie można było mówić o rajdzie Świętego Mikołaja (spadek o 6,25%), o tyle w przypadku indeksu skupiającego spółki z małej giełdy było już inaczej. Na przestrzeni minionego miesiąca NCIndex wzrósł o 3,87% kończąc rok 2013 na poziomie 366,01 punktów. Kolejny miesiąc wzrostów odnotował także indeks skupiający trzydziestu najbardziej płynnych emitentów spośród tych notowanych na rynku alternatywnym. NCIndex30 dołożył do tegorocznych wzrostów 2,43%. Warto zwrócić uwagę, że oba indeksy zachowywały się bardzo dobrze na przestrzeni całego minionego roku. NCindex wzrósł w 2013 r. o 10,05%, a NCIndex30 o 43,95%. W grudniu przyzwoicie wypadły także obroty towarzyszące dokonywanym transakcjom. Tym razem średnie obroty na sesję wyniosły 3,5 mln zł i wpisały się w tendencję utrzymującą się od września 2013 r. (obroty oscylują w przedziale 3,5-4,4 mln zł).  Należy także odnotować, iż w minionym miesiącu rynek notowań z  NewConnect na rynek regulowany zmieniła jedna z większych spółek z małej giełdy - Elemental Holding (przenosiny nastąpiły w dniu 18 grudnia).

 

Rok

2013

Miesiąc

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

NCIndex na koniec

miesiąca

314,9

303,9

301,3

300,1

312,6

318,5

348,9

352,4

366,0

Stopa 
zwrotu

m/m

-3,70%

-3,49%

-0,86%

-0,40%

4,16%

1,89%

9,56%

0,99%

3,87%

Średni obrót na sesję 
(tys. zł)

2 459

2 755

2 804

1 902

2 696

4 078

4 389

3 667

3 551

 

 Na przestrzeni grudnia 148 spółek wygenerowało dodatnią stopę zwrotu, z czego 102 większą od 10%, a 22 większą od 50%. Bohaterów minionego miesiąca jest kilku i zaliczyć do nich należy: United (+186%), ATON-HT (+183%), 01Cyberaton (+166%) oraz Premium Food Restaurants (+153%). Szczególną uwagę należy zwrócić na pierwszą z wymienionych spółek, tj. United. Po grudniowych wzrostach spółka ta stała się jedną z największych spółek pod względem kapitalizacji na rynku NewConnect. Na koniec grudnia jej wartość wyniosła 313 mln zł i była czwartą pod tym względem spośród spółek z małego parkietu. Po drugiej stronie rynku, wśród spółek najbardziej przecenionych, dominowały głównie te o groszowej wartości jednostkowej akcji, jak Fabryka Maszyn Ożarów w upadłości (-80%), Węglopex Holding (-75%), czy Phoenix Energy (-45%). Ciężko natomiast wskazać jednoznacznie na spółkę, która cieszyła się największym zainteresowaniem inwestorów, aż trzy spółki osiągnęły skumulowane obroty oscylujące w okolicach 3,5 mln zł - ZWG, CCS oraz 01Cyberaton.

 

Końcówka roku na rynku ofert pierwotnych małej giełdy przebiegła w spokojnych, można nawet powiedzieć świątecznych, nastrojach. Na przestrzeni minionego miesiąca w alternatywnym systemie obrotu zadebiutowały akcje dwóch nowych podmiotów, tj. Cereal Planet (ukraińska spółka z branży spożywczej) oraz Produktów Klasztornych (spółka również prowadzi działalność w branży spożywczej). Tym samym liczba nowych emitentów w całym 2013 r. zamknęła się na 42 (wobec 89 w 2012 r.). Spółki te pozyskały łącznie skromną kwotę w wysokości 1,23 mln zł. Z dwóch wymienionych podmiotów większą ofertę sprzedaży akcji nowej emisji przeprowadziła spółka Produkty Klasztorne, która pozyskała kapitał w wysokości 760 tys. zł. Oba debiuty zakończyły się natomiast pozytywnie dla akcjonariuszy. Zarówno Produkty Klasztorne, jak i Cereal Planet zakończyły pierwszy dzień notowań na plusie. Kurs akcji Produktów Klasztornych wzrósł na zamknięciu w dniu debiutu o 6,25%, a Cereal Planet o 3,91%. Obu debiutom towarzyszyło skromne zainteresowanie, w przypadku żadnego z nich obroty w dniu pierwszego notowania nie przekroczyły nawet bariery 30 tys. zł.

 

Miniony rok nie był okresem szczególnie udanym dla rynku pierwotnego małego parkietu. W stosunku do roku 2012 spadła zarówno liczba odnotowanych debiutów (z 89 do 42), jak ilość pozyskanego przez spółki kapitału (z 208 mln zł do 95 mln zł). Poprawie uległa natomiast sytuacja na rynku wtórnym. Wzrost odnotował nie tylko sam indeks spółek notowanych na rynku alternatywnym (o 10,05%), od połowy 2013 r. wyraźnie wzrosły także i średnie obroty na sesję.  Sytuacja w 2013 r. wygląda jeszcze lepiej w przypadku wprowadzonego NCIndex30. Indeks ten pokazał, iż inwestując w akcje trzydziestu najbardziej płynnych emitentów można było zarobić ponad 40%.

 

Wskaźniki spółek z NewConnect

 

Poniższe zestawienie przedstawia spółki notowane na rynku NewConnect, które miały najniższe wskaźniki P/E (Cena akcji/Zysk na akcję) oraz P/BV (Cena akcji/Wartość księgowa na akcję), a także największą kapitalizację na dzień 30 grudnia 2013 r. Zestawienie nie uwzględnia spółek z ujemną wartością kapitałów własnych.

 

Wskaźniki dla rynku NewConnect

Wartość na koniec miesiąca

Grudzień

Listopad

Wartość rynkowa (mln zł)

11 028

11 121

Wartość księgowa (mln zł)

5 558

5 661

Cena/Wartość księgowa

1,98

1,96

Cena/Zysk

-

-

Stopa dywidendy (%)

0,60

0,60

 

Opracowanie:

 

INVESTcon GROUP SA