• SII pyta zarząd spółki Kupiec S.A. o BVT Sp. z o.o. - Zarząd wyjaśniaSII pyta Zarząd Kupiec SA

 © apops - Fotolia.com

W kwietniu 2012 r. Zarząd Kupiec S.A. wyemitował na rzecz spółki Kaja sp. z o.o. akcje serii D po cenie emisyjnej 12 groszy. W marcu 2013 r. skupił od tej spółki 210.000 akcji po cenie 1,90 zł. Następnie zbył je po 1,50 zł wnosząc aportem na pokrycie udziałów w spółce BVT Sp. z o.o.

 

W związku z otrzymanymi od akcjonariuszy mniejszościowych spółki Kupiec S.A. uwagami i zapytaniami o wsparcie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało pytania do zarządu spółki Kupiec S.A. celem wyjaśnienia kwestii budzących zastrzeżenia akcjonariuszy.

Pytania dotyczące BVT Sp. z o.o.

Największe kontrowersje akcjonariuszy budzi sprawa założenia spółki BVT oraz związane z nią operacje na akcjach Kupca. Kupiec pokrył udziały w nowoutworzonej spółce (BVT Sp. z o.o.) swoim akcjami. W tym celu skupił je wcześniej od spółki Kaja Sp. z o.o. za cenę 1,90 zł. Co jednak istotne zbył je już po cenie 1,50 zł czyli istotnie niższej od tej po której je skupił. Powstaje w związku z tym pytanie Dlaczego Zarząd skupił te akcje po 1,90 zł, skoro ich ówczesna wycena giełdowa oscylowała między 1,10 zł a 1,50 zł.  Co szczególnie istotne w kwietniu 2012 r. Zarząd Kupiec S.A. wyemitował na rzecz spółki Kaja Sp. z o.o. akcje serii D po cenie emisyjnej 0,12 zł. W związku z powyższym powstaje pytanie skąd tak istotne dysproporcje w cenach. Dodatkowo pojawia się pytanie czy Prezes Zarządu był lub jest w jakiś sposób powiązany ze spółką Kaja Sp. z o.o. W celu wyjaśnienia tych kwestii SII skierowało pytania do Zarządu Spółki.

Zamiast spedycji windykacja

Na tym nie wyczerpują się wątpliwości akcjonariuszy dotyczące utworzenia spółki BVT Sp. z o.o. Zgodnie z komunikatami Zarządu Kupiec S.A.,  przedmiotem działalności spółki BVT Sp. z o.o. miało być wykonywanie usług transportowych w oparciu o zlecenia ze spedycji.  Finalnie przedmiotem działalności spółki została windykacja wierzytelności. Przyczynę tego stanu rzeczy Prezes Zarządu stara się tłumaczyć na stronie internetowej Spółki: "Utworzenie spółki transportowej BVT było w całości oparte na wcześniej obiecanym przez Inwestora z Katowic umożliwieniu pozyskania korzystnego leasingu 19 zestawów: ciągnik i naczepa sprzedanych w okazyjnej cenie. Niestety w trakcie procesowania nie zostały one zaakceptowane przez Leasingodawcę, a wcześniej przygotowane do tej transakcji zestawy właściciel sprzedał".

 

Mając na uwadze, że inwestor nie wywiązał się ze swoich zobowiązań powstaje pytanie dlaczego Zarząd zdecydował się na dalszą współpracę z nim i założenie wspólnie spółki BVT Sp. z o.o. Dlaczego Zarząd nie dochodził roszczeń odszkodowawczych od tego inwestora?

 

Z treścią wszystkich pytań skierowanych do Zarządu Kupiec S.A. można zapoznać się tutaj.

Kupiec S.A. udziela odpowiedzi 

30 grudnia 2013 r. SII otrzymało wyjaśnienia od Prezesa Zarządu odnośnie poruszanych w pytaniach kwestii. Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania SII opublikował również w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 51/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r., dzięki czemu każdy akcjonariusz Spółki może zapoznać się z ich treścią i samodzielnie dokonać oceny zasadności inwestycji w spółkę BVT.

 

Z pełną treścią udzielonych przez Zarząd Kupiec S.A. odpowiedzi można zapoznać się tutaj.

 

Opracowanie:

 

SII