• Raport z debiutu - Produkty KlasztorneNazwa spółki:    Produkty Klasztorne S.A.

Rok założenia:    1998 rok

Strona www:    www.klasztorne.pl

 

Data debiutu:    18 grudnia 2013 roku

Sektor:     Handel

Ticker:     PRK

 

Opis działalności:  Emitent sprzedaje produkty spożywcze w segmencie Premium pod własną marką „Produkty Klasztorne”. W swojej ofercie posiada około 100 artykułów spożywczych. Są one wytwarzane na bazie tradycyjnych receptur. W połowie 2013 roku Emitent rozpoczął sprzedaż piwa regionalnego „Mnich”, a na początku roku 2014 Spółka planuje stworzyć nową markę „Polska Czerwona Krowa”, która uzupełni ofertę produktów nabiałowych spółki.

 

Kapitalizacja:    3 871 070,00 zł

Wielkość oferty:    764 960,00 zł

Koszty emisji:   42 760,00 zł / 5,6%*

Przychody za 2012 r.:   3 347 799,96 zł

Wynik netto za 2012 r.:   -542 434,81 zł

Kapitał własny:    -435 862,98 zł

Cena/Zysk:    ---

Cena/Wartość księgowa:  ---

 

Kurs odniesienia:   0,32 zł

Kurs otwarcia:    0,40 zł

Kurs zamknięcia:   0,34 zł

Wolumen obrotu:   58 108 szt.

Autoryzowany Doradca:   Equity Market Consulting Group Sp. z o.o.

Animator:    DM BDM S.A.

 

Struktura akcjonariatu:

Akcjonariusz    % akcji / % głosów na WZ

Winered Investments Limited 13,57% / 13,57%

Grzegorz Adamczak  9,65% / 9,65%

Wojciech Kwiatek  9,40% / 9,40%

Equity Market Consulting Group  8,78% / 8,78%

Progressive Capital Management  8,78% / 8,78%

Krzysztof Czwartkiewicz   6,85% / 6,85%

Free float    42,97% / 42,97%

 

*procentowa wielkość oferty

 

Opracowanie:

 

Certus Capital